Τρέχοντα

Paraquat herbicide for non-selective weed control in no-till and other sustainable agriculture systems
Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2009
Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat έχει υποστεί μια πλήρη ανανέωση για να διευκολύνει...
Paraquat herbicide for non-selective weed control in no-till and other sustainable agriculture systems
Τρίτη, 19 Μαΐου 2009
Το Σεμπτέμβριο του 2008, μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής Τοξικολογικών Αξιολογήσεων της Ταϊλάνδης, το paraquat εγκρίθηκ...
Τετάρτη, 18 Ιούνιος 2008
Το σχέδιο προδιαγραφών των ΟΤΓ/ ΠΟΥ θεωρείται ως το σημείο αναφοράς που αντιπροσωπεύει ένα παγκόσμιο πρότυπο π...
Paraquat herbicide for non-selective weed control in no-till and other sustainable agriculture systems
Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2007

Τα παρασιτοκτόνα υφίστανται τακτικά δοκιμές ως μέρος της συνεχούς διαδικασίας καταχώρησης σε πολλές χώρες....