Αρχεία

Paraquat herbicide for non-selective weed control in no-till and other sustainable agriculture systems
Τρίτη, 24 Ιουλίου 2007
Μια ποικιλία φυτικών υλικών, που τεχνικά ονομάζεται 'βιομάζα', μπορεί να επεξεργαστεί προς βιοκαύσιμα.
Paraquat herbicide for non-selective weed control in no-till and other sustainable agriculture systems
Δευτέρα, 09 Ιουλίου 2007
Παρέχοντας τον μη επιλεκτικό έλεγχο ζιζανίων που είναι ζωτικός στα συστήματα άροσης συντήρησης, το paraquat βοηθά...
Paraquat herbicide for non-selective weed control in no-till and other sustainable agriculture systems
Τρίτη, 14 Νοέμβριος 2006
Ένα άρθρο στις 9 Οκτωβρίου 2006 με τίτλο “Η Ιστορία της Γραμοξόνης και Μη Άροσης στη Σιτσουάν” στα Μάνταριν Κινέζικ...
Κυριακή, 12 Μάρτιος 2006
Πρόσθετα στοιχεία για τα οφέλη του paraquat αποκαλύφθηκαν στο 4ο συνέδριο της Εταιρίας Επιστήμης Ζιζανίων Ασίας -...