Όροι Γλωσσαρίου

Αυτοί είναι οι όροι και οι περιγραφές για το Γλωσσάριο
Αγρωστώδες ζιζάνιο (ή αγρωστώδη)

Ορισμός

Τα φύλλα είναι "στενά" σε αντίθεση με τα "πλατιά" φύλλα των πλατύφυλλων ζιζανίων. Επίσης ονομάζονται 'μονοκοτυλήδονα' που έχουν ένα φύλλο μονόσπορο σε αντίθεση με τα 'δικοτυλήδονα' που έχουν φύλλα δίσπορα.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Διεθνής Εταιρία Επιστήμης Ζιζανίων (IWSS) αντιπροσωπεύει μεμονωμένες ενώσεις σε όλο τον κόσμο.  Αναφέρονται στοιχεία αυτών των περιφερειακών ενώσεων. Συνώνυμα: αγρωστώδη ζιζάνια, αγρωστώδη
Αειφόρος γεωργία

Ορισμός

Διαχείριση και συντήρηση της βάσης φυσικών πόρων και ο προσανατολισμός τεχνολογικής και θεσμικής αλλαγής με τρόπο που διασφαλίζει την συνεχή παραγωγή από καλλιεργήσιμη γη για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Αυτή η αειφόρος γεωργία

Ορισμός

Διαχείριση και συντήρηση της βάσης φυσικών πόρων και ο προσανατολισμός τεχνολογικής και θεσμικής αλλαγής με τρόπο που διασφαλίζει την συνεχή παραγωγή από καλλιεργήσιμη γη για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Αυτή η αειφόρος γεωργία συντηρεί γη, νερό, και γενετικούς πόρους φυτών και ζώων και είναι περιβαλλοντικά μη αποικοδομητική, τεχνικά κατάλληλη, οικονομικα βιώσιμη, και κοινωνικά αποδεκτή. Η αειφορία βασίζεται στην αρχή ότι πρέπει να ικανοποιούμε τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να απομειώνουμε την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Συνεπώς, η επιστασία αμφότερων των φυσικών και ανθρώπινων πόρων είναι πρωταρχικής σημασίας.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.nal.usda.gov/afsic/pubs/agnic/susag.shtml Πληροφορίες από το Κέντρο Ενημέρωσης Εναλλακτικών Γεωργικών Συστημάτων του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας.
συντηρεί γη, νερό, και γενετικούς πόρους φυτών και ζώων και είναι περιβαλλοντικά μη αποικοδομητική, τεχνικά κατάλληλη, οικονομικα βιώσιμη, και κοινωνικά αποδεκτή. Η αειφορία βασίζεται στην αρχή ότι πρέπει να ικανοποιούμε τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να απομειώνουμε την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Συνεπώς, η επιστασία αμφότερων των φυσικών και ανθρώπινων πόρων είναι πρωταρχικής σημασίας.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.nal.usda.gov/afsic/pubs/agnic/susag.shtml Πληροφορίες από το Κέντρο Ενημέρωσης Εναλλακτικών Γεωργικών Συστημάτων του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας. Συνώνυμα: αειφόρες καλλιέργειες, αειφόρος γεωργία
Αντίσταση (ζιζανιοκτόνου)

Ορισμός

Η κληρονομούμενη ικανότητα ενός φυτού/ζιζανίου να επιβιώνει σε κάποιο ζιζανιοκτόνο που κανονικά είναι θανατηφόρο για το συγκεκριμένο είδος.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.weedscience.org/in.asp Η Διεθνής Επιθεώρησης Ζιζανίων Ανθεκτικών σε Ζιζανιοκτόνα παρακολουθεί την εξέλιξη ανθεκτικών ειδών και αξιολογεί τις επιπτώσεις τους.  Αναφέρονται όλα τα επιβεβαιωμένα περιστατικά καινούργιων περιπτώσεων. Συνώνυμα: αντίσταση, ανθεκτικό
Απορροή (επιφάνεια εδάφους)

Ορισμός

Η επέλευση της περίσσειας υγρού (όπως η βροχή) η οποία προέρχεται από τα ορεινά και συλλέγεται πέραν της ικανότητας του εδάφους να το απορροφήσει. Η περίσσεια υγρού τότε απορρέει πάνω από την επιφάνεια για να φτάσει στα πλησιέστερα επιφανειακά ύδατα (γούρνα, λίμνη, ποτάμι).

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Συνώνυμα: εκρροή, Εκρροή
Άροση αναχώματος

Ορισμός

Άροση σε όλο το πλάτος που αφορά σε μια ή περισσότερες διαδρομές άροσης, το οποίο παρενοχλεί ολόκληρη την επιφάνεια του εδάφους και πραγματοποιείται πριν και/ ή κατά τη διάρκεια της φύτευσης. Ο έλεγχος ζιζανίων επιτυγχάνεται με προϊόντα προστασίας καλλιέργειας και/ ή καλλιέργεια κατά σειρές.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Conservation Technology Information Centre
Άροση κορυφογραμμής

Ορισμός

Ένα σύστημα άροσης που αφορά σε αφαίρεση επιφανειακής κάλυψης και φύτευσης σε κορυφογραμμές που κατασκευάζονται στη διάρκεια της καλλιέργειας της σοδειάς της προηγούμενης χρονιάς, όπου αφήνεται υπόλειμμα στην επιφάνεια μεταξύ κορυφογραμμών.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Conservation Technology Information Centre  
Άροση Συντήρησης

Ορισμός

Οποιοδήποτε σύστημα άροσης και φύτευσης που καλύπτει το 30 τοις εκατό ή περισσότερο της επιφάνειας του εδάφους με υπόλειμμα σοδειάς, μετά τη φύτευση, για μείωση της διάβρωσης εδάφους από το νερό.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Conservation Technology Information Centre
Βιοαέριο

Ορισμός

Το βιοαέριο τυπικά αναφέρεται σε ένα αέριο (βιοκαύσιμο) που παράγεται από την αναερόβια πέψη ή ζύμωση οργανικής ύλης συμπεριλαμβανομένων της κοπριάς, λυματολάσπης, στερεών δημοτικών αποβλήτων, βιοδιασπώμενων αποβλήτων ή οποιαδήποτε άλλη πρώτη ύλη βιοδιασπώμενη, κάτω από αναερόβιες συνθήκες. Το βιοαέριο αποτελείται πρωταρχικά από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.adnett.org/index.htm Ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναερόβιας Πέψης περιλαμβάνει πληροφορίες για τη δημιουργία βιοαερίου και την πρακτική εφαρμογή της στην Ευρώπη.
Βιοαιθανόλη

Ορισμός

Η βιοαιθανόλη είναι αιθανόλη βιολογικής προέλευσης. Οι σοδειές που περιέχουν ζάχαρη ή άμυλο που παράγεται για τη χρήση ενέργειας συμπεριλαμβάνουν αντίστοιχα σοδειές από ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο ή αραβόσιτο και σιτάρι, άχρηστο καλάμι, ιτιά και δημοφιλή δέντρα, πριονίδι, χόρτα φάλαρης, πανικό, ραβδωτά χόρτα, αγκινάρα ιερουσαλήμ, φυτά Miscanthus and sorghum.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.eere.energy.gov/afdc/fuels/ethanol.html Το Γραφείο Απόδοσης Ενέργειας και Ανανεώσιμης Ενέργειας του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας διαθέτει ένα Κέντρο Δεδομένων Εναλλακτικών Καυσίμων και Προηγμένων Οχημάτων που περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για όλα τα βιοκαύσιμα

Ορισμός

Καύσιμο που παράγεται από βιομάζα.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνολογίας Βιοκαυσίμων υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη βοήθεια της ανάπτυξης ανταγωνιστικής σε κόστος, παγκόσμιας κλάσης τεχνολογία βιοκαυσίμων, να συμβάλλει στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής βιομηχανίας βιοκαυσίμων και να εντοπίσει την έρευνα που είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτών.
.
Βιοκαύσιμο

Ορισμός

Καύσιμο που παράγεται από βιομάζα.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνολογίας Βιοκαυσίμων υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη βοήθεια της ανάπτυξης ανταγωνιστικής σε κόστος, παγκόσμιας κλάσης τεχνολογία βιοκαυσίμων, να συμβάλλει στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής βιομηχανίας βιοκαυσίμων και να εντοπίσει την έρευνα που είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτών. Συνώνυμα: βιοκαύσιμα
Βιομάζα

Ορισμός

Μάζα ή οργανική ύλη μη ορυκτολογικής βιολογικής προέλευσης, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www1.eere.energy.gov/biomass/ Το Γραφείο Απόδοσης Ενέργειας και Ανανεώσιμης Ενέργειας του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας διαθέτει ένα Πρόγραμμα Βιομάζας που συνεργάζεται με τη βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητας και τα Αμερικανικά Εθνικά Εργαστήρια σε έρευνες πάνω σε πρώτες ύλες τροφοδοσίας βιομάζας και τεχνολογίες μετατροπής.  Ο στόχος είναι τα ανταγωνιστικά σε κόστος, υψηλής απόδοσης βιοκαύσιμα

Ορισμός

Καύσιμο που παράγεται από βιομάζα.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνολογίας Βιοκαυσίμων υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη βοήθεια της ανάπτυξης ανταγωνιστικής σε κόστος, παγκόσμιας κλάσης τεχνολογία βιοκαυσίμων, να συμβάλλει στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής βιομηχανίας βιοκαυσίμων και να εντοπίσει την έρευνα που είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτών.
, βιολογικά προϊόντα και βιοενέργεια.
Βιοντίζελ

Ορισμός

Οι μονοαλκυλικοί εστέρες λιπαρών οξέων μακράς αλύσου που παράγονται από φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη για χρήση σε ντιζελοκινητήρες. Αναφέρεται σε καθαρό καύσιμο προ της ανάμιξης με καύσιμο ντίζελ. Τα μίγματα ("χαρμάνια") βιοντίζελ επισημαίνονται ως, "ΒΧΧ" με το "ΧΧ" να αντιπροσωπεύει το ποσοστό βιοντίζελ που περιέχεται στο μίγμα (δηλ.:  B20 είναι 20% βιοντίζελ, 80% πετρέλαιο ντίζελ).

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.afdc.energy.gov/fuels/biodiesel.html Το Γραφείο Απόδοσης Ενέργειας και Ανανεώσιμης Ενέργειας του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας διαθέτει ένα Κέντρο Δεδομένων Εναλλακτικών Καυσίμων και Προηγμένων Οχημάτων που περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για όλα τα βιοκαύσιμα

Ορισμός

Καύσιμο που παράγεται από βιομάζα.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνολογίας Βιοκαυσίμων υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη βοήθεια της ανάπτυξης ανταγωνιστικής σε κόστος, παγκόσμιας κλάσης τεχνολογία βιοκαυσίμων, να συμβάλλει στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής βιομηχανίας βιοκαυσίμων και να εντοπίσει την έρευνα που είναι απαραίτητη για την επίτευξη αυτών.
.
Βιοποικιλότητα (ή Βιολογική Ποικιλότητα)

Ορισμός

Η ποικιλομορφία της ζωής σε όλες τις μορφές της, επίπεδα και συνδυασμούς. Συμπεριλαμβάνει ποικιλομορφία οικοσυστήματος, ποικιλομορφία ειδών, και γενετική ποικιλομορφία (ΠΕΠΦ&ΦΠ, ΠΠΗΕ και WWF, 1991).

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://earthtrends.wri.org/ Η EarthTrends (Τάσεις της Γης) αποτελεί μια ολοκληρωμένη διαδυκτιακή βάση δεδομένων, την οποία διατηρεί το Ινστιτούτο Παγκόσμιων Πόρων, και η οποία εστιάζεται στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές τάσεις.  Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τους δείκτες βιοποικιλότητας.
Γραμμική καλλιέργεια

Ορισμός

Ετήσιες καλλιέργειες που παραδοσιακά αναπτύσσονται σε πλατιές σειρές, όπως το καλαμπόκι, σόγια και βαμβάκι.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.ncga.com/index.asp http://www.soygrowers.com/ http://www.cotton.org/index.cfm Οι Αμερικανικές εθνικές ενώσεις αυτών που εμπλέκονται στην παραγωγή και εμπορία καλαμποκιού, σόγιας και βαμβακιού.
Διάβρωση εδάφους

Ορισμός

Μετακίνηση στερεών υλών (χώματα, λάσπη, πέτρες και άλλα σώματα) συνήθως από φορείς ρευμάτων όπως, άνεμος, νερό, ή πάγος με προς τα κάτω ή κατωφερή κινήση.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://soilerosion.net/ Ο Ιστότοπος Διάβρωσης Εδάφους συγκεντρώνει αξιόπιστη πληροφόρηση για την διάβρωση του εδάφους από ένα ευρύ φάσμα επιστημών και πηγών. Στοχεύει να αποτελέσει την αποκλειστική διαδυκτιακή πηγή για όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα σχετικά με την απώλεια εδάφους και τη συντήρηση του εδάφους.
Έκπλυση (έδαφος)

Ορισμός

Η φυσική διεργασία με την οποία οι υδατοδιαλυτές ουσίες μεταφέρονται προς τα κάτω μέσω του εδάφους μέσα στα υπόγεια ύδατα. Συνώνυμα: διήθηση, διήθηση, Διήθηση
Ελάχιστη άροση

Ορισμός

Η ελάχιστη δυνατή παρενόχληση εδάφους για προετοιμασία βάσης σποράς μειώνοντας την καλλιέργεια και τη χρήση αρότρου. Μπορεί να αφορά σε άμεση άροση, ευρεία εφαρμογή σε υφιστάμενα καλάμια ή υιοθέτηση στρατηγικής μειωμένης άροσης. Τα κύρια οφέλη είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας άροσης, συντήρηση υγρασίας και δομής εδάφους, μείωση παρενόχλησης εδαφικών οργανισμών και διατήρηση φυτικής κάλυψης για ελάττωσης της διάβρωσης.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.ecaf.org/ Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Γεωργίας Συντήρησης προωθεί τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης εδάφους με βάση την ελάχιστη παρενόχληση του εδάφους μέσω της μειωμένης άροσης. Συνώνυμα: ελάχ.-άροση
Επιλεκτικό ζιζανιοκτόνο

Ορισμός

Χημικό προϊόν που χρησιμοποιείται για να απαλειφθούν μόνο ορισμένα είδη ζιζανίων (δηλ., είτε χόρτα ή πλατύφυλλα ζιζάνια

Ορισμός

Τα φύλλα είναι "πλατιά" σε αντίθεση με τα "στενά" φύλλα των αγρωστωδών. Επίσης ονομάζονται 'δικοτυλήδονα' που έχουν φύλλα δίσπορα, ενώ τα αγρωστώδη είναι 'μονοκοτυλήδονα' που έχουν φύλλο μονόσπορο.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Διεθνής Εταιρία Επιστήμης Ζιζανίων (IWSS) αντιπροσωπεύει μεμονωμένες ενώσεις σε όλο τον κόσμο.  Αναφέρονται στοιχεία αυτών των περιφερειακών ενώσεων.
).

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.weeds.iastate.edu/ Μια πολύτιμη πηγή σύγχρονης ενημέρωσης σχετικά με ζιζανιοκτόνα και ζιζάνια από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Συνώνυμα: Επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα
Επιστασία (ΠΠΚ)

Ορισμός

Η υπεύθυνη και δεοντολογική διαχείριση ενός προϊόντος προστασίας καλλιεργειών με τρόπο που λαμβάνει πλήρως και ισορροπημένα υπόψη τα συμφέροντα των χρηστών, των μελλοντικών γενεών, και άλλων ειδών.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.croplife.org/ Η CropLife International αποτελεί μια παγκόσμια ομοσπονδία που αντιπροσωπεύει τον κλάδο των φυτικών επιστημών και ένα δίκτυο περιφερειακών και εθνικών ενώσεων σε 91 χώρες. Αυτοί οι οργανισμοί είναι αφοσιωμένοι στην αειφόρο γεωργία μέσω καινοτομικής έρευνας και τεχνολογίας στους τομείς της προστασίας καλλιεργειών, μη γεωργικό έλεγχο παρασίτων, σπόρους και βιοτεχνολογία φυτών.
Ετήσιο ζιζάνιο

Ορισμός

Ζιζάνια που ολοκληρώνουν τον κύκλο της ζωής τους μέσα σε μία βλαστική σεζόν, ή έτος. Από το σπόρο στην άνθηση στο σπόρο πριν τελειώσει το έτος.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Διεθνής Εταιρία Επιστήμης Ζιζανίων (IWSS) αντιπροσωπεύει μεμονωμένες ενώσεις σε όλο τον κόσμο.  Αναφέρονται στοιχεία αυτών των περιφερειακών ενώσεων. Συνώνυμα: ετήσια ζιζάνια, ετήσια
Καλές Γεωργικές Πρακτικές - ΚΓΠ/ GAP

Ορισμός

Οποιοδήποτε σύστημα άροσης και φύτευσης που καλύπτει το 30 τοις εκατό ή περισσότερο της επιφάνειας του εδάφους με υπόλειμμα σοδειάς, μετά τη φύτευση, για μείωση της διάβρωσης εδάφους από το νερό.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.fao.org/prods/GAP/index_en.htm Ο ΟΤΓ των του ΟΗΕ παρέχει ανεξάρτητη πληροφόρηση για τα προγράμματα ΚΓΠ

Ορισμός

Οποιοδήποτε σύστημα άροσης και φύτευσης που καλύπτει το 30 τοις εκατό ή περισσότερο της επιφάνειας του εδάφους με υπόλειμμα σοδειάς, μετά τη φύτευση, για μείωση της διάβρωσης εδάφους από το νερό.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.fao.org/prods/GAP/index_en.htm Ο ΟΤΓ των του ΟΗΕ παρέχει ανεξάρτητη πληροφόρηση για τα προγράμματα ΚΓΠ, πρακτικές και πρότυπα.
, πρακτικές και πρότυπα.
Συνώνυμα: καλή γεωργική πρακτική, ΚΓΠ
Καλλιέργεια κάλυψης

Ορισμός

Οι καλλιέργειες κάλυψης

Ορισμός

Οι καλλιέργειες κάλυψης είναι φυτά που φυτεύονται κυρίως όχι για συγκομιδή για τρόφιμα αλλά λειτουργούν για τον έλεγχο διάβρωσης του εδάφους, έλεγχο ζιζανίων και βελτίωση της ποιότητας του εδάφους. Συνήθως οργώνονται ή γίνεται άροση από κάτω πριν φυτευτεί η επόμενη σοδειά τροφής, περιπτώσεις στις οποίες η "καλλιέργεια κάλυψης" χρησιμοποιείται για επιδιόρθωση του εδάφους και είναι συνώνυμη με την "καλλιέργεια πράσινης κοπριάς."

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://attra.ncat.org/attra-pub/covercrop.html ATTRA είναι το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο του Κέντρου Ενημέρωσης Κατάλληλης Τεχνολογίας της Αειφόρου Γεωργίας. 
είναι φυτά που φυτεύονται κυρίως όχι για συγκομιδή για τρόφιμα αλλά λειτουργούν για τον έλεγχο διάβρωσης του εδάφους, έλεγχο ζιζανίων και βελτίωση της ποιότητας του εδάφους. Συνήθως οργώνονται ή γίνεται άροση από κάτω πριν φυτευτεί η επόμενη σοδειά τροφής, περιπτώσεις στις οποίες η "καλλιέργεια κάλυψης" χρησιμοποιείται για επιδιόρθωση του εδάφους και είναι συνώνυμη με την "καλλιέργεια πράσινης κοπριάς."

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://attra.ncat.org/attra-pub/covercrop.html ATTRA είναι το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο του Κέντρου Ενημέρωσης Κατάλληλης Τεχνολογίας της Αειφόρου Γεωργίας.  Συνώνυμα: Καλλιέργειες κάλυψης
Καλλιέργεια μη άροσης

Ορισμός

Γνωστή επίσης ως άροση συντήρησης ή μηδενική άροση, αποτελεί τρόπο ανάπτυξης καλλιεργειών από χρόνο σε χρόνο χωρίς παρενόχληση του εδάφους μέσω άροσης, δηλ., καλλιέργεια εδάφους συνήθως με μηχανήματα συρόμενα από το τρακτέρ.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.no-till.com Μια πύλη για διαδυκτιακή ενημέρωση σχετικά με την γεωρία χωρίς άροση

Ορισμός

Γνωστή επίσης ως άροση συντήρησης ή μηδενική άροση, αποτελεί τρόπο ανάπτυξης καλλιεργειών από χρόνο σε χρόνο χωρίς παρενόχληση του εδάφους μέσω άροσης, δηλ., καλλιέργεια εδάφους συνήθως με μηχανήματα συρόμενα από το τρακτέρ.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.no-till.com Μια πύλη για διαδυκτιακή ενημέρωση σχετικά με την γεωρία χωρίς άροση.
.
Συνώνυμα: χωρίς άροση
Καλλιέργειες βιοκαυσίμου

Ορισμός

Καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Επί του παρόντος, οι σοδειές τροφίμων όπως αραβόσιτος, ελαιοκράμβη, κανόλα και σόγια χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Στη Βραζιλία, η αιθανόλη εξάγεται απευθείας από το ζαχαροκάλαμο. Η Ινδία προωθεί φυτείες Jatropha curcas για την παραγωγή βιοντίζελ. Το φοινικόδεντρο αποτελεί άλλη πηγή βιοκαυσίμου. Το βιοκαύσιμο που παράγει άλγη μπορεί να καλλιεργείται σε αλμυρές λίμνες σε συνδυασμό με φυτά ισχύος άνθρακα για τη σύλληψη των εκπομπών του CO2. Οι σοδειές βιοντίζελ πρέπει να στοχεύουν κατά προτίμηση εκτάσεις που είναι λιγότερο ευνοϊκές για παραγωγή τροφής όπως περιθωριακές γαίες, γη επηρεασμένη από αλάτι, έρημη γη, κλπ., για να αποφεύγεται ο ανεπιθύμητος ανταγωνισμός με την παραγωγή τροφής. Συνώνυμα: καλλιέργεια βιοκαυσίμου
Κόψιμο & κάψιμο

Ορισμός

Μια μορφή γεωργίας, συνήθης στις τροπικές περιοχές, κατά την οποία τα δέντρα και η χαμηλή βλάστηση κόβονται και καίγονται, και μετά αναπτύσσονται οι καλλιέργειες στο γυμνό έδαφος για μερικά χρόνια μέχρι να χάσει τη γονιμότητα του.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Deforestation/ Ένα άρθρο για την αποψίλωση/ εκδάσωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Παρατηρητηρίου Γης της ΝΑΣΑ - η ιστορία πίσω από τις δορυφορικές εικόνες. Συνώνυμα: κόψιμο και κάψιμο
Μειωμένη άροση

Ορισμός

Άροση σε όλο το πλάτος που αφορά σε μια ή περισσότερες διαδροφμής άροσης, το οποίο παρενοχλεί ολόκληρη την επιφάνεια του εδάφους και πραγματοποιείται πριν και/ ή κατά τη διάρκεια της φύτευσης. Υπάρχει λιγότερο από 15-30 τοις εκατό υπόλειμμα κάλυψης μετά τη φύτευση. Ο έλεγχος ζιζανίων επιτυγχάνεται με προϊόντα προστασίας καλλιέργειας και/ ή καλλιέργεια κατά σειρές..

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.reducedtillage.ca/ Το πρόγραμμα Συνδέσμων Μειωμένης Άροσης αποτελεί μια σύμπραξη που συμπεριλαμβάνει υποστήριξη από τον αγρότη, τη βιομηχανία, την εκπαιδευτική κοινότητα, την άγρια ζωή και την κυβέρνηση. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα επέκτασης εστιασμένο στη βελτίωση της περιβαλλοντικής και οικονομικής αειφορίας της γεωργίας στην Αλμπέρτα, Καναδά.
Μεταβολή ζιζανίων

Ορισμός

Μια αλλαγή στην αλλαγή στην κοινότητα ζιζανίων μέσα σε ένα χωράφι, δηλ., σχετική αφθονία ή τύπος ζιζανίων. Αυτό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας πρακτικής διαχείρισης όπως η χρήση ζιζανιοκτόνου ή οποιοδήποτε άλλο φαινόμενο που επιφέρει μια αλλαγή στη σύνθεση του είδους των ζιζανίων. Τα είδη ή βιότυποι που προσαρμόζονται στις σημερινές πρακτικές διαχείρισης ζιζανίων αυξάνονται, ενώ τα ζιζάνια που είναι ευάλωτα στις πρακτικές αυτές μειώνονται.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.weeds.iastate.edu/mgmt/qtr00-1/popdyn.htm Ένα κλασσικό άρθρο για την δυναμική πληθυσμών ζιζανίων στον ιστότοπο Επιστήμης Ζιζανίων του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Αϊόβα. Συνώνυμα: μεταβολές σε ζιζάνιο, μεταβολές ζιζανίων
Μετάλλαξη ζιζανίου

Ορισμός

Μια μόνιμη αλλαγή, μια δομική μετατροπή, στο DNA ή στο RNA που επηρεάζει το μεταλλαγμένο ζιζάνιο και όλους τους επιγόνους του (βλαστούς) μέσω σπόρων. Συνώνυμα: μεταλλάξεις ζιζανίων
Μη επιλεκτικό παρασιτοκτόνο

Ορισμός

Χημικό προϊόν που χρησιμοποιείται για την εξάλειψη όλων των ειδών ζιζανίων (ετήσια

Ορισμός

Ζιζάνια που ολοκληρώνουν τον κύκλο της ζωής τους μέσα σε μία βλαστική σεζόν, ή έτος. Από το σπόρο στην άνθηση στο σπόρο πριν τελειώσει το έτος.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Διεθνής Εταιρία Επιστήμης Ζιζανίων (IWSS) αντιπροσωπεύει μεμονωμένες ενώσεις σε όλο τον κόσμο.  Αναφέρονται στοιχεία αυτών των περιφερειακών ενώσεων.
και πολυετή

Ορισμός

Ζιζάνια που επανέρχονται συνεχώς κάθε χρόνο. Ορισμένα νεκρώνονται το χειμώνα, αλλά οι ρίζες τους παραμένουν ζωντανές και επανεμφανίζονται την άνοιξη, ενώ ορισμένα δεν νεκρώνονται και αναπτύσσονται σε μέγεθος και ανάστημα την επόμενη σεζόν.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Διεθνής Εταιρία Επιστήμης Ζιζανίων (IWSS) αντιπροσωπεύει μεμονωμένες ενώσεις σε όλο τον κόσμο.  Αναφέρονται στοιχεία αυτών των περιφερειακών ενώσεων.
αγρωστώδη

Ορισμός

Τα φύλλα είναι "στενά" σε αντίθεση με τα "πλατιά" φύλλα των πλατύφυλλων ζιζανίων. Επίσης ονομάζονται 'μονοκοτυλήδονα' που έχουν ένα φύλλο μονόσπορο σε αντίθεση με τα 'δικοτυλήδονα' που έχουν φύλλα δίσπορα.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Διεθνής Εταιρία Επιστήμης Ζιζανίων (IWSS) αντιπροσωπεύει μεμονωμένες ενώσεις σε όλο τον κόσμο.  Αναφέρονται στοιχεία αυτών των περιφερειακών ενώσεων.
χόρατ και πλατύφυλλα ζιζάνια

Ορισμός

Τα φύλλα είναι "πλατιά" σε αντίθεση με τα "στενά" φύλλα των αγρωστωδών. Επίσης ονομάζονται 'δικοτυλήδονα' που έχουν φύλλα δίσπορα, ενώ τα αγρωστώδη είναι 'μονοκοτυλήδονα' που έχουν φύλλο μονόσπορο.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Διεθνής Εταιρία Επιστήμης Ζιζανίων (IWSS) αντιπροσωπεύει μεμονωμένες ενώσεις σε όλο τον κόσμο.  Αναφέρονται στοιχεία αυτών των περιφερειακών ενώσεων.
).

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.weeds.iastate.edu/ Μια πολύτιμη πηγή σύγχρονης ενημέρωσης σχετικά με ζιζανιοκτόνα και ζιζάνια από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Συνώνυμα: μη επιλεκτικά ζιζανιοκτόνα, μη επιλεκτικά
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων - ΟΔΠ/ IPM

Ορισμός

Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για προστασία καλλιέργειας που εστιάζεται στην μακροπρόθεσμη πρόληψη ή καταστολή προβλημάτων με παράσιτα με ελάχιστη επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, και μη στοχευμένους οργανισμούς. Η ΟΔΠ

Ορισμός

Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για προστασία καλλιέργειας που εστιάζεται στην μακροπρόθεσμη πρόληψη ή καταστολή προβλημάτων με παράσιτα με ελάχιστη επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, και μη στοχευμένους οργανισμούς. Η ΟΔΠ/ IPM λαμβάνει υπόψη όλες τις διαθέσιμες τεχνικές και τακτικές ελέγχου παρασίτων (αγροτικές, μηχανικές, βιολογικές, χημικές) η ΟΔΠ/ IPM υπογραμμίζει την παραγωγή υγειών καλλιεργειών για καλύτερη παραγωγικότητα με τη ελάχιστη δυνατή παρενόχληση των αγρο-οικοσυστημάτων.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.ipmcenters.org/ Ο Εθνικός Ιστότοπος του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA) για το Σύστημα Πληροφοριών των Περιφερειακών Κέντρων ΟΔΖ/ ΙΡΜ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά, πρακτικές διαχείρισης παρασίστων και παράσιτα, ανθρώπους και θέματα στις ΗΠΑ.
 
/ IPM λαμβάνει υπόψη όλες τις διαθέσιμες τεχνικές και τακτικές ελέγχου παρασίτων (αγροτικές, μηχανικές, βιολογικές, χημικές) η ΟΔΠ/ IPM υπογραμμίζει την παραγωγή υγειών καλλιεργειών για καλύτερη παραγωγικότητα με τη ελάχιστη δυνατή παρενόχληση των αγρο-οικοσυστημάτων.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.ipmcenters.org/ Ο Εθνικός Ιστότοπος του Αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA) για το Σύστημα Πληροφοριών των Περιφερειακών Κέντρων ΟΔΖ/ ΙΡΜ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά, πρακτικές διαχείρισης παρασίστων και παράσιτα, ανθρώπους και θέματα στις ΗΠΑ.
 
Συνώνυμα: ΟΔΠ, ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων
Πλατύφυλλο (ή με πλατιά φύλλα) ζιζάνιο

Ορισμός

Τα φύλλα είναι "πλατιά" σε αντίθεση με τα "στενά" φύλλα των αγρωστωδών. Επίσης ονομάζονται 'δικοτυλήδονα' που έχουν φύλλα δίσπορα, ενώ τα αγρωστώδη

Ορισμός

Τα φύλλα είναι "στενά" σε αντίθεση με τα "πλατιά" φύλλα των πλατύφυλλων ζιζανίων. Επίσης ονομάζονται 'μονοκοτυλήδονα' που έχουν ένα φύλλο μονόσπορο σε αντίθεση με τα 'δικοτυλήδονα' που έχουν φύλλα δίσπορα.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Διεθνής Εταιρία Επιστήμης Ζιζανίων (IWSS) αντιπροσωπεύει μεμονωμένες ενώσεις σε όλο τον κόσμο.  Αναφέρονται στοιχεία αυτών των περιφερειακών ενώσεων.
είναι 'μονοκοτυλήδονα' που έχουν φύλλο μονόσπορο.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Διεθνής Εταιρία Επιστήμης Ζιζανίων (IWSS) αντιπροσωπεύει μεμονωμένες ενώσεις σε όλο τον κόσμο.  Αναφέρονται στοιχεία αυτών των περιφερειακών ενώσεων. Συνώνυμα: πλατύφυλλα ζιζάνια, πλατύφυλλο ζιζάνιο
Πολυετές ζιζάνιο

Ορισμός

Ζιζάνια που επανέρχονται συνεχώς κάθε χρόνο. Ορισμένα νεκρώνονται το χειμώνα, αλλά οι ρίζες τους παραμένουν ζωντανές και επανεμφανίζονται την άνοιξη, ενώ ορισμένα δεν νεκρώνονται και αναπτύσσονται σε μέγεθος και ανάστημα την επόμενη σεζόν.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

Η Διεθνής Εταιρία Επιστήμης Ζιζανίων (IWSS) αντιπροσωπεύει μεμονωμένες ενώσεις σε όλο τον κόσμο.  Αναφέρονται στοιχεία αυτών των περιφερειακών ενώσεων. Συνώνυμα: πολυετή ζιζάνια, πολυετή
Συμβατική άροση

Ορισμός

Άροση σε όλο το πλάτος, το οποίο παρενοχλεί ολόκληρη την επιφάνεια του εδάφους και πραγματοποιείται πριν και/ ή κατά τη διάρκεια της φύτευσης. Υπάρχει λιγότερο από 15 τοις εκατό υπόλειμμα κάλυψης μετά τη φύτευση. Γενικά αναφέρεται σε όργωμα ή εντατικά (πολλαπλά) περάσματα άροσης. Ο έλεγχος ζιζανίων επιτυγχάνεται με προϊόντα προστασίας καλλιέργειας και/ ή καλλιέργεια κατά σειρές.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.fao.org/News/2000/000501-e.htm Μια είδηση από τον ΟΤΓ (FAO) που συζητά τα προβλήματα με την όργωση και τα πλεονεκτήματα της γεωργίας συντήρησης.