Ε. Τι έχει γίνει για την πρόληψη της τυχαίας κατάποσης paraquat?

Α.Στις δεκαετίες του '60 και του '70 υπήρξαν θάνατοι από τυχαία κατάποση σκευασμάτων paraquat. Αυτό οφείλονταν κυρίως σε λανθασμένη κατάποση μετά τη μετάγγιση σε δοχεία ακατάλληλα για παρασιτοκτόνο όπως τα μπουκάλια αναψυκτικών. Παρουσιάστηκαν μέτρα περισσότερο από 20 χρόνια πριν για να διασφαλιστεί ότι ο κόσμος που χειρίζονταν το paraquat να γνωρίζει ότι περιέχει χημικά και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον έλεγχο ζιζανίων. Η Syngenta, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής paraquat, έχει προσθέσει τρεις παράγοντες 'εξασφάλισης' σε όλα τα σκευάσματα SL paraquat για να αποφεύγεται η τυχαία κατάποση και να αποτρέπεται η κακή χρήση: · μια μπλε βαφή (για να αποφεύγεται η σύγχυση με αναψυκτικά), · έναν παράγοντα προειδοποίησης (ισχυρή και αποτρεπτική δυσοσμία), · και ένα εμετικό (για πρόκληση έμμεσης). Από τότε αυτό έχει ενσωματωθεί στην προδιαγραφή του ΟΤΓ για το paraquat, και ενημερώθηκε πιο πρόσφατα το 2003 και το 2008. Αναλόγως, το τεχνικό υλικό του paraquat καθώς και τα σκευάσματα SL και SG πρέπει να περιέχουν ένα αποτελεσματικό εμμετικό σε ελάχιστα επίπεδα. Αυτά τα υλικά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν χρωστικές και οπτικούς παράγοντες προειδοποίησης. Τα προϊόντα paraquat της Syngenta συμμορφώνονται με την προδιαγραφή του ΟΤΓ. Η αναθεωρημένη προδιαγραφή του paraquat υπάρχει εδώ: Σχολιαστές έχουν επισημάνει τις ωφέλιμες επιπτώσεις που έχουν αυτές οι δραστηριότητες επιστασίας σε χώρες όπως η Μαλαισία και η Κόστα Ρίκα στη σημαντική μείωση της τυχαίας κατάποσης (Sabapathy, 1995.Wesseling et al, 1997). Επιπλέον, οι ετικέτες στις συσκευασίες paraquat από μεγάλους κατασκευαστές παρέχουν σαφείς οδηγίες ασφάλειας στη γλώσσα της χώρας και, σε περίπτωση αναλφαβητισμού, χρησιμοποιούν εικονογράμματα.