Συχνά Ερωτήματα

Τεχνικά
A. Το paraquat ενεργεί παρουσία φωτός για να αποξηραίνει ή μαραίνει τα πράσινα μέρη όλων των φυτών με τα οποία έρχεται σε επαφή. Μετά την εφαρμογή, η διείσδυση μέσα από την επιφάνεια του φύλλου γίνεται σχεδόν αμέσως. Αυτή η απορρόφηση αυξάνεται από την υψηλή ένταση φωτός, υγρασία, και από το ειδικό βοηθητικό σύστημα που συνήθως συμπεριλαμβάνεται στη σύνθεση, πράγμα που διασφαλίζει καλή διατήρηση του ψεκασμού και ύγρανση του φυλλώματος στόχου. Οι βοηθητικές ουσίες ανάμιξης απαιτούνται αν δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύνθεση. Το σημείο δράσης για το paraquat είναι ο χλωροπλάστης. Οι χλωροπλάστες περιλαμβάνουν τα συστήματα φωτοσύνθεσης των πράσινων φυτών, τα οποία απορροφούν την ενέργεια του φωτός που χρησιμοποιείται για την παραγωγή σακχάρων. Το paraquat είναι γνωστό ότι επιδρά στο σύστημα φωτοσυνθετικής μεμβράνης που ονομάζεται φωτοσύστημα Ι, το οποίο παράγει ελεύθερα ηλεκτρόνια για να προχωρεί η φωτοσύνθεση. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια από το φωτοσύστημα Ι αντιδρούν με το ιόν του paraquat για να δώσουν τη μορφή ελεύθερων ριζών. Το οξυγόνο αναμετατρέπει γρήγορα αυτό το ελεύθερο ριζικό και μέσα από αυτή τη διεργασία παράγει υπεροξείδια. Επειδή είναι εξαιρετικά δραστικά χημικά, τα υπεροξείδια επιτίθενται σε ακόρεστα λιπαρά οξέα της μεμβράνης ανοίγοντας και διασκορπίζοντας τις κυταρρικές μεμβράνες και τους ιστούς. Η διεργασία ιόντος paraquat/ ελεύθερης ρίζας κατόπιν ανακυκλώνεται παράγοντας πρόσθετες ποσότητες υπεροξειδίου μέχρι να σταματήσει η παροχή ελεύθερων ηλεκτρονίων. Ο ορατός πλέον μαρασμός των φυτών που επεξεργάστηκαν είναι εμφανής μέσα σε λίγες ώρες σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και φωτός, αλλά μπορεί να χρειαστεί πολλές ημέρες σε συνθήκες ομιχλώδεις και χαμηλής θερμοκρασίας. Αυτό ακολουθείται ταχύτατα από την εμφάνιση καφέ, αποξηραμένου ή χλωρωτικού ιστού. Το φως, οξυγόνο και χλωροφύλλη απαιτούνται λοιπόν για τα γρήγορα και χαρακτηριστικά ζιζανιοκτόνα αποτελέσματα του paraquat. Η θραύση των κυτταρικών μεμβρανών είναι αυτό που επιτρέπει στο νερό να διαφύγει από το φυτικό υλικό που οδηγεί στην ταχεία ξήρανση του φυλλώματος.
A. Το paraquat είναι ένα καθολικό ζιζανιοκτόνο ευρέως φάσματος. Ανήκει στην οικογένεια των δυπυριδιλικών ζιζανιοκτόνων. Τα καθαρά άλατα του paraquat είναι λευκά και τα τεχνικά προϊόντα, κίτρινα. Είναι κρυσταλλικές, άοσμες, υγροσκοπικές πούδρες. Το paraquat είναι ελαφρώς διαλυτό στην αλκοόλη και πρακτικά αδιάλυτο σε ανόργανους διαλύτες. Το paraquat είναι μη εκρηκτικό και μη εύφλεκτο σε υδατικές μορφές. Είναι διαβρωτικό για μέταλλα και ασύμβατο με τις αλκυλαριλσουλφονικές ουσίες ύγρανσης. Είναι σταθερό σε όξινα ή ουδέτερα διαλύματα, αλλά υδρολύεται άμεσα από τα αλκαλικά.
Χημεία Το paraquat είναι ένα ισχυρό κατιόν και παραμένει όπου επικάθεται.
Περιγραφή Λευκό κρυσταλλικό στερεό όπως η σουκρόζη
Διαλυτότητα Πολύ διαλυτό σε νερό. Μη διαλυτό σε λίπη όπως το χλωριούχο νάτριο
Πίεση υδρατμών Αμελητέα, κάτω από 1x 10-9 mm Hg Δεν είναι δυνατή η εισπνοή όπως τα χάλκινα κέρματα
Τοξικότητα (45,6% τεχνικά) Στοματικός δείκτης LD50 (τεχνικό υλικό σε αρουραίο) = 283mg/kg όπως η βενζίνη

Μοριακή Δομή
Molecular Structure Paraquat (1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridylium dichloride)

 Paraquat διχλωρικό (1,1'-διμέλυλ-4,4' - διπυριδύλιο)
A. Ναι. Όπως πολλά άλλα ζιζανιοκτόνα, κάποια αντίσταση

Ορισμός

Η κληρονομούμενη ικανότητα ενός φυτού/ζιζανίου να επιβιώνει σε κάποιο ζιζανιοκτόνο που κανονικά είναι θανατηφόρο για το συγκεκριμένο είδος.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.weedscience.org/in.asp Η Διεθνής Επιθεώρησης Ζιζανίων Ανθεκτικών σε Ζιζανιοκτόνα παρακολουθεί την εξέλιξη ανθεκτικών ειδών και αξιολογεί τις επιπτώσεις τους.  Αναφέρονται όλα τα επιβεβαιωμένα περιστατικά καινούργιων περιπτώσεων.
στο paraquat έχει εντοπιστεί.
Ωστόσο, η ταχύτατη ανάπτυξη καλλιεργειών ανθεκτικών σε γλυφοσάτη (άλλο κοινό ζιζανιοκτόνο) αναζωογονεί τη ζήτηση για paraquat καθώς βλέπουμε περισσότερα στοιχεία ζιζανίων ανεκτικών ή ανθεκτικών σε γλυφοσάτη. Το paraquat αποτελεί ένα όλο και πιο σημαντικό μέρος σε προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζιζανίων (ΟΔΖ/ IWM) που συνδέονται με καλλιέργειες ανθεκτικές σε γλυφοσάτη και σε άλλες περιπτώσεις όπου η γλυφοσάτη έχει χρησιμοποιηθεί έντονα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Υπάρχουν μελέτες που βοηθούν τους αγρότες και τους συμβούλους να κατανοήσουν το βαθμό της αντίστασης ζιζανιοκτόνου και να σχεδιάζουν στρατηγικές αντιμετώπισης. Παραδείγματα αυτών των μελετών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://www.weedscience.com/summary/home.aspx
http://www.resistancefighter.com/
 
A. Όχι. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι εξαιτίας των οποίων η ανοχή ζιζανίων στο paraquat δεν έχει εμπορικοποιηθεί. Ένας βασικός λόγος είναι ότι ο τρόπος δράσης του paraquat είναι τόσο γρήγορος που είναι τεχνικά δύσκολο να επιτευχθεί αποτελεσματική αντίσταση

Ορισμός

Η κληρονομούμενη ικανότητα ενός φυτού/ζιζανίου να επιβιώνει σε κάποιο ζιζανιοκτόνο που κανονικά είναι θανατηφόρο για το συγκεκριμένο είδος.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.weedscience.org/in.asp Η Διεθνής Επιθεώρησης Ζιζανίων Ανθεκτικών σε Ζιζανιοκτόνα παρακολουθεί την εξέλιξη ανθεκτικών ειδών και αξιολογεί τις επιπτώσεις τους.  Αναφέρονται όλα τα επιβεβαιωμένα περιστατικά καινούργιων περιπτώσεων.
.
Επίσης, όπου παρουσιάζονται σοδειές ανθεκτικές σε γλυφοσάτη υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αναπτυχθούν φυτά ανθεκτικά σε ζιζανιοκτόνο ως ζιζάνια σε διαδοχικές σοδειές και να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του ελέγχου ζιζανίων. Συνεπώς, ο βασικός κατασκευαστής του paraquat, δηλ., η Syngenta, αποφάσισε να μην λανσάρει διαγονιδιακές σοδειές paraquat για να εξασφαλίσει ότι το paraquat παραμένει ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο (προφυτρωτικό, ζιζανιοκτόνο καύσης) για τη διαχείριση ζιζανίων ανθεκτικών σε γλυφοσάτη.
 
A. Είναι εκπληκτικό ότι, σε πάνω από 40 χρόνια έρευνας δεν έχει ανακαλυφθεί κανένα άλλο ζιζανιοκτόνο που να προσφέρει τα ίδια μοναδικά οφέλη με το paraquat. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση για το paraquat. Ως αποτέλεσμα αυτού, η ζήτηση για paraquat εξακολουθεί να οδηγείται από αγρότες που αναγνωρίζουν τα μοναδικά οφέλη της ταχείας, δράσης επαφής του paraquat, την ιδιότητα σταθερότητας σε βροχόπτωση, και την εξαιρετική του δραστικότητα.
Οφέλη & εναλλακτικές λύσεις
A. Το paraquat είναι ένα πολύτιμο ζιζανιοκτόνο εργαλείο σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες που ωφελεί τους γεωργούς, την κοινωνία, και το περιβάλλον. Όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, το paraquat μπορεί να προσφέρει ασφαλή, αποτελεσματικό έλεγχο ζιζανίων, δημιουργώντας μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, ενώ προστατεύει τη γη για τις επόμενες γενιές. Τα βασικά οφέλη του paraquat συμπεριλαμβάνουν:

Οικονομικά οφέλη που βοηθούν τους αγρότες να βελτιώσουν την απόδοση της γης τους.

 • Δράση μεγάλης ταχύτητας, με πλήρη έλεγχο όλων των πράσινων φυτικών ιστών εντός 1-7 ημερών
 • Αυξημένες αποδόσεις, χάρη στην έγκαιρη αφαίρεση ζιζανίων από το paraquat, πράγμα που μειώνει τον ανταγωνισμό για φως, νερό, και θρεπτικά συστατικά.
 • Δυνατότητα δράσης παντός καιρού Το paraquat είναι σταθερό σε βροχόπτωση εντός 15 λεπτών ως μια ώρα μετά την εφαρμογή και η ανάληψη του δεν εξαρτάται από τη θερμοκρασία ή υγρασία του εδάφους, καθιστώντας το εξαιρετικά προσαρμοσμένο στην τροπική γεωργία.
 • Μειώνει τις απαιτήσεις σε εργασία όπως το χειρωνακτικό ξεχορτάριασμα και είναι εξαιρετικά αποδοτικό ως εργαλείο για αφαίρεση ζιζανίων μεταξύ λωρίδων.
 • Εξοικονομεί χρόνο μέσω της συμβατότητας του με άλλα ζιζανιοκτόνα και λιπάσματα, δίνοντας τη δυνατότητα εφαρμογής πολλών προϊόντων σε μια κατεργασία.
 • Ιδανικός συνεργάτης στα προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ζιζανίων (ΟΔΖ) για τον έλεγχο των ανθεκτικών ζιζανίων.

Ασφάλεια τις σοδειές

 • Η δράση του paraquat περιορίζεται στο τμήμα του φυτού με το οποίο έρχεται σε επαφή και δεν μετατοπίζεται σε άλλα μέρη του φυτού.

Περιβαλλοντικά

 • Οποιαδήποτε περίσσεια paraquat δεν διαρρέει από την επιφάνεια ή διηθείται μέσω του εδάφους για να επηρεάσει την ποιότητα των υπόγειων υδάτων.
 • Το paraquat συνεισφέρει στη μείωση της διάβρωσης του εδάφους από τον αέρα ή τη βροχή επειδή το paraquat επηρεάζει μόνο (τα υπέργεια) μέρη των ζιζανίων και δεν σκοτώνει τις δομές της ρίζας. Αυτό βοηθά στη πύκνωση του εδάφους επειδή η ρίζες των φυτών διατηρούν το έδαφος σταθερό
 • Το paraquat προσροφάται ταχύτατα και αδρανοποιείται με την επαφή του με το έδαφος
 • Αποτελεί το ιδανικό ζιζανιοκτόνο για χρήση στην άροση συντήρησης και σε ένα περιβάλλον γεωργίας μη άροσης.

Καταναλωτικά οφέλη

Εξαιτίας των ιδιοτήτων του αδρανοποίησης και της μεθόδου και στόχου εφαρμογής, το paraquat δεν αφήνει σχεδόν καθόλου υπόλειμμα στις τροφές. Το 2004, το paraquat ελέγχθηκε σύμφωνα με μια περιοδική επαναξιολόγηση υπολειμμάτων διατροφής σύμφωνα με την Κοινή Διάσκεψη ΟΤΓ/ ΠΟΥ για Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων (ΚΔΥΦ), "Η Διάσκεψη συμπέρανε ότι η λήψη υπολειμμάτων paraquat που προκύπτει από χρήσεις που εξετάζονται από την τρέχουσα ΚΔΥΦ ήταν απίθανο να αποτελέσει ανησυχία για τη δημόσια υγεία." Η έκθεση ΚΔΥΦ του 2004 διατίθεται εδώ.
A. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση για το paraquat. Το paraquat επιδεικνύει μοναδικές ιδιότητες. Το paraquat αποτελεί το μοναδικό, ευρέως φάσματος, ταχείας δράσης ζιζανιοκτόνο ακριβείας. Άλλα υλικά ευρέως φάσματος είναι βραδείας δράσης, ισχυρά ή μέτρια συστηματικά και ευαίσθητα σε καιρικές συνθήκες μετά την εφαρμογή. Δεν αποτελούν εναλλακτικές λύσεις για το paraquat στις αγορές που απαιτούν ταχεία, ακριβή χρήση, ασφάλεια καλλιέργειας και συντήρηση εδάφους μέσω της κατακράτησης της μάζας των ριζών. Το paraquat κάνει τη γεωργία ορισμένων βασικών καλλιεργειών βιώσιμη σε αναπτυσσόμενες χώρες, δημιουργώντας μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, ενώ μειώνει τη διάβρωση εδάφους και προστατεύει τη γη για τις επόμενες γενιές.
 
Ασφαλής Χρήση
A. Όπως με όλα τα παρασιτοκτόνα, οι συνήθεις προφυλάξεις για το χρήστη πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση και τον χειρισμό του paraquat. Με απλά λόγια, αυτές είναι:
 1. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί
 2. Διαβάστε και κατανοήστε την ετικέτα του προϊόντος 
 3. Εξασφαλίζετε καλή προσωπική υγιεινή
Εξασφαλίζετε τη φροντίδα και συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής
Χρησιμοποιείτε ρουχισμό προσωπικής προστασίας και εξοπλισμό (ΕΠΠ) όπου απαιτείται Για το paraquat αυτό ορίζεται από τη χρήση προστασίας για τα μάτια και γαντιών όταν χειρίζεστε το πυκνό προϊόν και κανονικά ρούχα εργασίας, όπως μακρυμάνικα πουκάμισα, μακριά πανταλόνια, και αδιάβροχα υποδήματα, για τον ψεκασμό παρασιτοκτόνων γενικά.
Περισσότερα στοιχεία για τους Πέντε Χρυσούς Κανόνες ασφαλούς χρήσης των παρασιτοκτόνων διατίθενται εδώ (στα αγγλικά)
 
A. Το κλειδί για την ασφαλή χρήση προϊόντων προστασίας καλλιέργειας (ΠΠΚ), συμπεριλαμβανομένου του paraquat, είναι η επιμόρφωση και η εκπαίδευση. Το paraquat κατασκευάζεται και χρησιμοποιείται ευρέως για περισσότερο από 40 χρόνια. Οι αγρότες, βοηθούμενοι από ομάδες όπως οι εκτεταμένες κυβερνητικές υπηρεσίες, κατασκευαστές, προμηθευτές, διανομείς, και άλλους, έχουν προοδεύσει αρκετά στην ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των ΠΠΚ. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι αγρότες έχουν γίνει πιο ικανοί στη διαφύλαξη του εαυτού τους, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος. Οι ετικέτες αποτελούν την πρώτη πηγή ενημέρωσης των αγροτών για το πώς να χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν προϊόντα με τρόπο που να είναι αποτελεσματικός κατά των παρασίτων στόχου, ωστόσο δεν θέτουν σε κίνδυνο τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Όμως, στις αναπτυσσόμενες χώρες τα χαμηλά επίπεδα αλφαβητισμού σημαίνουν ότι πολλοί αγρότες δε μπορούν να διαβάσουν τις ετικέτες. Για τη βοήθεια τους έχουν αναπτυχθεί εικονοδιαγράμματα που δείχνουν στους αγρότες τον τρόπο προετοιμασίας και χρήσης των προϊόντων με ασφάλεια. Τώρα χρησιμοποιούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες για υποστήριξη του κειμένου της ετικέτας.
 
Περιβαλλοντικά
A. Όχι, το paraquat , δεν αναφέρεται στη λίστα PIC/ΠΕΣ – Προηγούμενη Ενημερωμένη Συναίνεση-. Η ΠΕΣ (Προηγούμενη Ενημερωμένη Συναίνεση) είναι πρόβλεψη της Συνθήκης του Ρότερνταμ. Σχετίζεται με ορισμένα φυτοφάρμακα και βιομηχανικά χημικά τα οποία έχουν απαγορευθεί ή περιοριστεί αυστηρά σε τουλάχιστον 2 χώρες για την προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του περιβάλλοντος και για ενώσεις φυτοφαρμάκων, οι οποίες προτάθηκαν από μια χώρα με οικονομία υπό ανάπτυξη ή σε μεταβατική φάση για αναφορά στη λίστα ΠΕΣ λόγω σοβαρών επιπτώσεων που παρατηρήθηκαν μετά από έκθεση σε συνθήκες χρήσης. Η διαδικασία ΠΕΣ παρέχει στις χώρες πληροφορίες για τα χημικά με τη μορφή Εγγράφων Καθοδήγησης Αποφάσεων (ΕΚΑ) τα οποία είναι, όμως, συχνά περιορίζονται στο περιεχόμενο που υποβάλλεται από τις χώρες που τα ανακοινώνουν. Οι χώρες, μέσω των Καθορισμένων Εθνικών Αρχών τους, υποχρεούνται να αποφασίζουν για την περαιτέρω εισαγωγή αυτών των χημικών και ενώσεων φυτοφαρμάκων όπου τα ΕΚΑ μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες στη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να δείτε τα τρέχοντα χημικά στη λίστα-PIC, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα PIC.
A. Εκτεταμένες μακροπρόθεσμες μελέτες επιβεβαιώνουν - και οι κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως, συμφωνούν - ότι η κανονική χρήση του paraquat σύμφωνα με τις απλές οδηγίες της ετικέτας δεν προκαλούν κάποιο απαράδεκτο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα. Οι μελέτες αυτές έχουν δείξει ότι:
 • Το paraquat είναι αδρανές στο έδαφος
 • Το paraquat δε μπορεί να μετακινηθεί μέσω του εδάφους
 • Το paraquat δεν μολύνει τα υπόγεια ύδατα
 • Το paraquat είναι επικίνδυνο για τα ψάρια σε κανονική χρήση
 • Το paraquat δεν αποτελεί κίνδυνο σε οικόσιτα ή αγροτικά ζώα
 • Το paraquat δεν αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την άγρια ζωή
 
Δημόσια Ασφάλεια
A. Ναι. Υπάρχει πολύ μικρή έκθεση στο paraquat για τον καταναλωτή επεξεργασμένων καλλιεργειών καθώς η τεράστια πλειοψηφία χρήσεων paraquat δεν καταλήγουν σε ανιχνεύσιμα υπολείμματα (> 0,05 mg/kg) στα τρόφιμα. Μετά την ανασκόπηση των διαθέσιμων πληροφοριών, η ΕΠΠ ΗΠΑ συμπέρανε: "υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να προκύψει καμία βλάβη σε βρέφη και παιδιά ή στο γενικό πληθυσμό από συνολική έκθεση σε υπολείμματα διχλωριούχου paraquat. Ακόμα, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, η Εταιρία δεν πιστεύει ότι τα αποτελέσματα που παράγονται από το Paraquat θα ήταν αθροιστικά με εκείνα άλλων δομικά σχετικών ενώσεων." (ΕΠΠ ΗΠΑ, 1997).
A. Στα τέλη της δεκαετίας του '60 η Αμερικανική κυβέρνηση, ίσως σε μια απόπειρα να αποτρέψει τον κόσμο από τη χρήση μαριχουάνας, προειδοποίησε ότι μεγάλη ποσότητα της καλλιέργειας είχε ψεκαστεί με paraquat και έτσι ήταν ανασφαλής για κάπνισμα. Ωστόσο, ανεξαρτητοι φορείς έχουν μελετήσει το paraquat για τη συγκεκριμένη χρήση. Η Jenny PronCzuk de Garbino (Παραπ.: 1) δήλωσε: "καμία βλάβη στον πνεύμονα ή άλλη στους χρήστες μαριχουάνας δεν έχει αναφερθεί ποτέ που να αποδίδεται σε μόλυνση από Paraquat." Στο θέμα αυτό, ο D.P. Morgan δηλώνει σε ένα δημοσίευμα της Αμερικανικής Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος ότι: "Το κάπνισμα μαριχουάνας μολυσμένης με paraquat δεν καταλήγει σε βλάβη του πνεύμονα καθώς το ζιζανιοκτόνο πυρολύεται σε διπυριδύλιο (το οποίο δεν αποτελεί τοξικό κίνδυνο) κατά το κάπνισμα" (Παραπ.: 2).    Οι κατασκευαστές του paraquat εμπορεύονται το ζιζανιοκτόνο για να σκοτώνει ζιζάνια και όχι για να ελέγχουν σε ποια ζιζάνια αποφασίζουν να το χρησιμοποιούν οι πελάτες. Για περισσότερες πληροφορίες για τις χρήσεις του paraquat στη γεωργία, επισκεφτείτε το κεφάλαιο Χρήση του Paraquat Ανά τον Κόσμο αυτού του ιστότοπου. Παραπ. 1 Jenny PronCzuk de Garbino. Επιδημιολογία της Δηλητηρίασης του Paraquat Διεθνές Πρόγραμμα για την χημική ασφάλεια. ΠΟΥ - Γενεύη, Βιβλίο - Δηλητηρίαση Paraquat
Παραπ. 2 Δρ. Routt Reigart, Dr. James R. Robert 1999 Αναγνώριση Paraquat  και Diquat και Διαχείριση Δηλητηρίασης από Φυτοφάρμακα, 5η έκδοση Αμερικανική Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος, 1999.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.  
Ασφάλεια για τον άνθρωπο
A. Κάτω από συνθήκες κανονικής χρήσης (δηλ., όπως συνιστάται στην ετικέτα) το paraquat είναι ασφαλές για το χρήστη και για τον κάθε αδαή. Η χρήση προστασίας για τα μάτια και γαντιών κατά το χειρισμό του πυκνού προϊόντος και η ένδυση με κανονικά ρούχα εργασίας όπως μακρυμάνικα πουκάμισα, μακριά πανταλόνια, και αδιάβροχα υποδήματα συνιστώνται για τον ψεκασμό παρασιτοκτόνων γενικά. Η τήρηση αυτής της σύστασης ήδη παρέχει ένα υψηλή και επαρκές επίπεδο ασφάλειας για τη γεωργική χρήση του paraquat. Το 2004, το paraquat ελέγχθηκε πάλι από μεγάλους διεθνείς οργανισμους, συμπεριαλαμβανομένων του ΟΓΤ (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας) και την Κοινή Διάσκεψη του ΟΗΕ για Υπολείμματα Παρασιτοκτόνων (ΚΔΥΠ), η οποία συμπεριλάμβανε εμπειρογνώμονες από τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) και τον ΟΤΓ. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί υποστηρίζουν ότι, όταν χρησιμοποιείται όπως συνιστάται, δεν υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας συνδεδεμένος με τη χρήση του paraquat. Οι φυσικές τους ιδιότητες το καθιστούν ασφαλές στο χειρισμό, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Η Επιστημονική Επιτροπή Φυτών (ΕΕΦ) της Ευρώπης δήλωσε: "Με βάση μελέτες έκθεσης στο πεδίο, εξακριβωμένες από στοιχεία για τις μελέτες υγείας σε χειριστές, ότι η ΕΕΦ είναι της άποψης ότι όταν χρησιμοποιείται το paraquat ως προϊόν προστασίας φυτών όπως συνιστάται σύμφωνα με τις επιβεβλημένες καλές εργασιακές πρακτικές, η χρήση του δεν αποτελεί οποιονδήποτε σημαντικό κίνδυνο υγείας για τους χειριστές" (ΕΕΦ, 2002) Το συμπέρασμα που εξάχθηκε από περισσότερες τέσσερις δεκαετίες της χρήσης του και διάφορες ανασκοπήσεις από διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς, είναι ότι το paraquat είναια σφαλές για τους χρήστες, το περιβάλλον, καταναλωτές και άγρια ζωή όταν χρησιμοποιείται για το σκοπό που προορίζεται ως ζιζανιοκτόνο. Η ασφάλεια του έχει επιβεβαιωθεί από την καταχώρηση του για χρήση σε πάνω από 100 χώρες ανά την υδρόγειο συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τις πιο αυστηρές ρυθμιστικές απαιτήσεις όπως οι ΗΠΑ.
A. Ο πιθανός μακροχρόνιος κίνδυνος που συνδέεται με τη χρήση paraquat έχει μελετηθεί επίσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμπέρανε (Κριτήρια Περιβαλλοντικής Υγείας , 1984) ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε όλες τις παραμέτρους υγείας που μετρήθηκαν μεταξύ χρηστών του paraquat και μη χρηστών, πράγμα που οδήγηστε τους συντάκτες να προτείνουν ότι η μακροχρόνια χρήση του paraquat δεν ήταν συνδεδεμένη με επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί σε λεπτομερείς μελέτες που συγκρίνουν την υγεία μακροχρόνιων χρηστών του paraquat με ανθρώπους που δεν έχουν εκτεθεί.
A. Όχι. Η τρέχουσα τεκμηρίωση καταχώρησης της ΕΠΠ για το paraquat (ΕΠΠ ‘RED’, Αύγουστος 1997) υποδεικνύει με σαφήνεια ότι η ΕΠΠ δεν θεωρεί τη νευροτοξικότητα ότι αποτελεί ζήτημα για τη χημική ένωση. Η ΕΠΠ δήλωσε επίσης ότι δεν απαιτείτο αναπτυξιακή μελέτη νευροτοξικότητας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Περιβαλλοντικά Κριτήρια Υγείας 39, 1984) το paraquat δεν έχει διαπιστωθεί ότι είναι τερατογόνο (προκαλεί γενετικές ανωμαλίες) ή καρκινογόνο (προκαλεί καρκίνο) σε μακροχρόνιες μελέτες σε αρουραίους και ποντίκια.  
A. Ενδροκρινικός διασπατής είναι ένα συνθετικό χημικό που όταν απορροφάται στο σώμα είτε μιμείται ή εμποδίζει τις ορμόνες και διασπά τις φυσιολογικές σωματικές λειτουργίες. Όπως όλα τα προϊόντα προστασίας καλλιέργειας, το paraquat έχει υποστεί πλήρη ρυθμιστική τοξικολογική αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων μελετών σε θηλαστικά. Αυτές οι μελέτες επιτρέπουν την εξέταση των τοξικολογικών επιπτώσεων μετά από επανειλημμένη έκθεση μιας σειράς ειδών στο paraquat. Μελέτες όπως αυτές αξιολογούν τη δυνατότητα των υλικών να προκαλούν σημαντικές επιβλαβείς επιπτώσεις μέσω της ενδοκρινικής διάσπασης και δεν έχουν διαπιστωθεί στοιχεία που να συνδέουν ενδοκρινική διάσπαση με το paraquat.
A. Όχι. Το paraquat δεν είναι πτητικό και ο ατμός του προϊόντος δε μπορεί να εισέλθει στο αναπνευστικό σύστημα. Επιπλέον, τα σταγονίδια του ψεκασμού που παράγονται από ψεκαστήρες φορητούς ή σε τρακτέρ που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή προϊόντων που περιέχουν paraquat, η οποιοδήποτε άλλο ΠΠΚ, είναι πολύ μεγάλα για να εισπνευσθούν. Τα περισσότερα σταγονίδια που εκπεμπονται από εξοπλισμό ψεκασμού είναι μεταξύ 100 και 200 μικρών σε διάμετρο, αλλά ένα σωματίδιο πρέπει να είναι 10 μικρά ή λιγότερο για να εισέλθει στους αναπνευστικούς χώρους των πνευμόνων. Τα μεγάλα σταγονίδια του ψεκασμού δε μπορούν να εισπνευσθούν στο αναπνευστικό σύστημα. Η ΕΠΠ ΗΠΑ συμπέρανε ότι, "σωματίδια που χρησιμοποιούνται σε γεωργικές πρακτικές είναι κατά πολύ πέρα από το φάσμα εισπνοής και συνεπώς η τοξικότητα εισπνοής δεν αποτελεί τοξικολογικό αποτέλεσμα ανησυχίας" (ΗΠΑ ΕΠΠ/ US EPA, 1997).
 
Όπως πολλά έτοιμα χημικά προϊόντα, το paraquat είναι επιβλαβές και έχουν υπάρξει θάνατοι όταν έγινε κατάποση του πυκνού προϊόντος σε επαρκή ποσότητα, συνήθως σε απόπειρες αυτοκτονίας  Η ετικέτα προϊοντων που περιέχουν paraquat δηλώνει ότι το προϊόν πρέπει πάντα να διατηρείται στο αρχικό του δοχείο και ποτέ να μην αποθηκεύεται σε δοχεία τροφίμων, ποτών ή άλλα. Προϊόντα που περιέχουν paraquat πρέπει επίσης να κλειδώνονται όταν δεν χρησιμοποιούνται. Σύμφωνα με την προδιαγραφή του ΟΓΤ (FAO), το τεχνικό υλικό του paraquat καθώς και οι συνθέσεις SL και SG πρέπει να περιλαμβάνουν ένα αποτελεσματικό εμετικό σε ελάχιστα επίπεδα. Αυτά τα υλικά μπορεί επίσης να περιέχουν χρωματικές ουσίες και παράγοντες διέγερσης της οσμής. Τα προϊόντα paraquat της Syngenta συμμορφώνονται με την προδιαγραφή ΟΓΤ (FAO) που ενημερώθηκε  πιο πρόσφατα το 2003 και 2008. Η Syngenta έχει προσθέσει τρεις παράγοντες 'εξασφάλισης' σε όλες τις συνθέσεις της SL (διαλυτό υγρό (πυκνό) paraquat για να αποφεύγεται η τυχαία κατάποση και για να αποτρέπεται η λανθασμένη χρήση: μια μπλε χρωστική για να αποφεύγεται η σύγχυση με αναψυκτικά, έναν παράγονται εγρήγορσης της οσμής (μια ισχυρή και αποτρεπτική δυσοσμία), και ένα εμετικό που προκαλεί εμετό μετά την κατάποση. Πιστεύεται ευρέως ότι αυτές οι εξελίξεις έχουν συμβάλλει σε μείωση των ατυχημάτων. Το σύστημα ταξινόμησης παρασιτοκτόνων στο Διεθνές Πρόγραμμα Χημικής Ασφάλειας του ΠΟΥ ταξινομεί πάνω από 500 χημικές ουσίες.
Κατηγορία Αριθμός ΔΣ
"Εξαιρετικά επικίνδυνο, κατηγορία Ια"   29
"Υψηλώς επικίνδυνο, κατηγορία Ιβ"   61
"Μέτρια επικίνδυνο, κατηγορία ΙΙ" 123
"Ελαφρώς επικίνδυνο, κατηγορία ΙΙΙ" 122
"Απίθανο να αποτελέσει έντονο κίνδυνο" 246
Το paraquat είναι ταξινομημένο ως "μετρίως επικίνδυνο (κατηγορία ΙΙ του ΠΟΥ) μαζί με περισσότερα από 100 άλλα ΔΣ. Πληροφορίες για ολόκληρο το σύστημα ταξινόμησης διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.who.int/ipcs/publications/pesticides_hazard_2009.pdf
Τυχαία κατάποση
Α.Στις δεκαετίες του '60 και του '70 υπήρξαν θάνατοι από τυχαία κατάποση σκευασμάτων paraquat. Αυτό οφείλονταν κυρίως σε λανθασμένη κατάποση μετά τη μετάγγιση σε δοχεία ακατάλληλα για παρασιτοκτόνο όπως τα μπουκάλια αναψυκτικών. Παρουσιάστηκαν μέτρα περισσότερο από 20 χρόνια πριν για να διασφαλιστεί ότι ο κόσμος που χειρίζονταν το paraquat να γνωρίζει ότι περιέχει χημικά και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον έλεγχο ζιζανίων. Η Syngenta, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής paraquat, έχει προσθέσει τρεις παράγοντες 'εξασφάλισης' σε όλα τα σκευάσματα SL paraquat για να αποφεύγεται η τυχαία κατάποση και να αποτρέπεται η κακή χρήση: · μια μπλε βαφή (για να αποφεύγεται η σύγχυση με αναψυκτικά), · έναν παράγοντα προειδοποίησης (ισχυρή και αποτρεπτική δυσοσμία), · και ένα εμετικό (για πρόκληση έμμεσης). Από τότε αυτό έχει ενσωματωθεί στην προδιαγραφή του ΟΤΓ για το paraquat, και ενημερώθηκε πιο πρόσφατα το 2003 και το 2008. Αναλόγως, το τεχνικό υλικό του paraquat καθώς και τα σκευάσματα SL και SG πρέπει να περιέχουν ένα αποτελεσματικό εμμετικό σε ελάχιστα επίπεδα. Αυτά τα υλικά μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν χρωστικές και οπτικούς παράγοντες προειδοποίησης. Τα προϊόντα paraquat της Syngenta συμμορφώνονται με την προδιαγραφή του ΟΤΓ. Η αναθεωρημένη προδιαγραφή του paraquat υπάρχει εδώ: Σχολιαστές έχουν επισημάνει τις ωφέλιμες επιπτώσεις που έχουν αυτές οι δραστηριότητες επιστασίας σε χώρες όπως η Μαλαισία και η Κόστα Ρίκα στη σημαντική μείωση της τυχαίας κατάποσης (Sabapathy, 1995.Wesseling et al, 1997). Επιπλέον, οι ετικέτες στις συσκευασίες paraquat από μεγάλους κατασκευαστές παρέχουν σαφείς οδηγίες ασφάλειας στη γλώσσα της χώρας και, σε περίπτωση αναλφαβητισμού, χρησιμοποιούν εικονογράμματα.
A. Ναι. Όταν πρωτοεμφανίστηκε το paraquat στη δεκαετία του 1960, μια συνήθης κακή πρακτική ήταν να μεταγγίζονται τα φυτοφάρμακα σε μικρότερα δοχεία όπως οι φιάλες ποτού, χωρίς τις κατάλληλες επισημάνσεις. Οι αρχικές συνθέσεις paraquat ήταν άοσμα σκουροκόκκινα καφέ υγρά, τα οποία τους παραπλανούσαν για να εκλαμβάνονται σαν ποτά όπως η κόλα, τσάι, ή κόκκινο κρασί. Δυστυχώς έλαβε χώρα μια σειρά από δηλητηριάσεις λόγω της λανθασμένης κατάποσης.
A. Με την πάροδο των ετών έχει αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη αντίληψη για το paraquat. Όπως πολλά φυσικά και συνθετικά χημικά, το paraquat έχει επιβλαβή επίπτωση στο ανθρώπινο σώμα αν καταπωθεί σε επαρκή ποσότητα. Οι πυκνές συνθέσεις paraquat σε νεφρικά και πνευμονικά κύτταρα και οι υψηλές συγκεντρώσεις μπορούν να συντρίψουν τους μηχανισμούς άμυνας των κυττάρων και να οδηγήσουν σε πνευμονική ή νεφρική βλάβη. (Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους Lock and Wilks, 2001.) Για μια πληρέστερη κατανόηση του τρόπου που ο μηχανισμός του paraquat επηρεάζει το ανθρώπινο σώμα και των επιλογών θεραπείας, ανατρέξτε στον ακόλουθο ιστότοπο, ο οποίος περιλαμβάνει υλικό κοινής παραγωγής από μέλη του Τμήματος Αξιολόγησης Υγείας και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας της Syngenta και τη Μονάδα Ιατρικής Τοξικολογίας, Guy's & St Thomas' Hospital NHS Trust, London, UK:www.syngenta.com/global/corporate/en/pqmedguide/Pages/index.aspx
A. Η θεραπεία για κάποιον που έχει καταπιεί πυκνό προϊόν που περιέχει paraquat ξεκινά με τον ασθενή να πίνει ένα εναιώρημα σε νερό απορροφητικών ουσιών όπως άργιλος μπεντονίτη, διατομική γη, ή ενεργό άνθρακα. Αυτό εκμεταλλεύεται την ιδιότητα του προϊόντος να δεσμεύεται με άργιλο για να το καθιστά αδρανές. Τα καθαρτικά μπορεί να χρησιμοποιούνται για να εξαχθεί το paraquat από το σύστημα. Φυλλάδια θεραπείας με πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται σε ιατρικές αρχές και κέντρα δηλητηρίασης, παγκοσμίως. Για μια πληρέστερη κατανόηση του τρόπου που ο μηχανισμός του paraquat επηρεάζει το ανθρώπινο σώμα και των επιλογών θεραπείας, ανατρέξτε στον ακόλουθο ιστότοπο, ο οποίος περιλαμβάνει υλικό κοινής παραγωγής από μέλη του Τμήματος Αξιολόγησης Υγείας και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας της Syngenta και τη Μονάδα Ιατρικής Τοξικολογίας, Guy's & St Thomas' Hospital NHS Trust, London, UK: www.syngenta.com/pqmedguide/index.html
A. Όχι. Οι παράγοντες ασφάλειας που προστίθενται από τη Syngenta δεν είναι υποχρεωτικοί και ορισμένες, αλλά σε καμία περίπτωση όλες, οι εταιρίες που κατασκευάζουν paraquat τους χρησιμοποιούν.
A. Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στη διάρκεια των 40 ετών από τότε που η χρήση των ΠΠΚ διαδόθηκε ευρέως, έχουμε μάθει πολλά πράγματα για την ασφαλή τους χρήση. Εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα εστιασμένα στην αποτελεσματική και ασφαλή χρήση καθώς και η δημοσιότητα για τους κινδύνους της υπερβολικής και κακής χρήσης έχουν λειτουργήσει για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των χρηστών ως προς την ανάγκη μεγάλης προσοχής κατά το χειρισμό και τη χρήση ΠΠΚ. Πρόσφατα στοιχεία υποδεικνύουν ότι ενώ εξακολουθούν να συμβαίνουν ατυχήματα και εργασιακά περιστατικά, η πλειοψηφία των παραγωγών χρησιμοποιούν προϊόντα προστασίας καλλιέργειας χωρίς βλάβη στην υγεία τους και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην υιθοέτηση πρακτικών ασφαλούς χρήσης.
A. Όπως όλα τα ΠΠΚ, οι κατασκευαστές του paraquat υπόκεινται στον κώδικα δεοντολογίας του οργανισμού Γεωργίας και Τροφίμων (ΟΓΤ). Αυτός ο κώδικας καθορίζει τις ευθύνες στη διανομή και τη χρήση των διαφόρων ενδιαφερομένων στον κλάδο. Μπορείτε να δείτε τον κώδικα δεοντολογίας στον ιστότοπο του ΟΤΓ στη δι έυθυνση.
Αυτοκτονία
A.  Δυστυχώς, έχουν αναφερθεί συμβάντα σκόπιμης έκθεσης σε paraquat από ανθρώπους που σκόπευαν να αυτοκτονήσουν. Ενώ τα προϊόντα προστασίας καλλιέργειας είναι μια από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, δεν αποτελούν την πιο συχνή μέθοδο και το paraquat δεν είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο προϊόν (ΠΟΥ 2001, ΔΤΦ 2003, Υπουργείο Γεωργίας, Ινδία,  2000). Συχνά οι αυτοκτονίες που σχετίζονται με paraquat αναδεικνύονται στα ΜΜΕ επειδή είναι ένα πολύ γνωστό και πολύ δημοφιλές προϊόν. Έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες για την αξιολόγηση της προόδου στη μείωση αυτοκτονιών. Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν ότι υπάρχει πρόοδος. Για παράδειγμα, στη Μαλαισία "Μετά από μια κορύφωση στη δεκαετία του '80, οι θάνατοι από αυτοκτονία έχουν μειωθεί" (Sabapathy, 1995). Πρόσθετες πληροφορίες για την αυτοκτονία μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση: Απόπειρες Πρόληψης Αυτοκτονίας στην Ευρώπη" - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) (2002) “Thailand’s Country Profile on Pesticide Poisonings” - Food and Drug Administration (FDA) (2003)  “A Report on Harmonized Pesticide Poisoning Database in India” - Ministry of Agriculture, India (1999-2000)
A. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το paraquat είναι ένα από τα πολλά χημικά που χρησιμοποιούνται στις απόπειρες αυτοκτονίας. Στις χώρες με τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτοκτονίας στην περιφέρεια - Κίνα και Ινδία - η κύρια κατηγορία Προϊόντων Προστασίας Καλλιέργειας (ΠΠΚ) είναι τα εντομοκτόνα. Εξαιτίας της ευρείας χρήσης μικρών εκμεταλλεύσεων και αγροκτημάτων, τα χημικά προστασίας καλλιέργειας είναι άμεσα διαθέσιμα για τις συγκεκριμένες τραγικές και συχνά παρορμητικές πράξεις. Συχνά οι αυτοκτονίες που σχετίζονται με paraquat αναδεικνύονται στα ΜΜΕ επειδή είναι ένα πολύ γνωστό και πολύ δημοφιλές προϊόν. Οι λύσεις για το πρόβλημα των αυτοκτονιών που συνδέονται με ΠΠΚ υλοποιούνται. Προγράμματα που προωθούν και ενθαρρύνουν την ασφαλή αποθήκευση ΠΠΚ με κλειδαριές ασφαλείας δείχνουν εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Όπου υπάρχει νομοθεσία για το ασφαλές κλείδωμα ΠΠΚ και εφαρμόζεται, κυρίως σε αναπτυγμένες χώρες, η βλάβη στον εαυτό είναι, δόξα το Θεό, εξαιρετικά σπάνια.
Πληροφορίες επικοινωνίας
A. Σας ενθαρρύνουμε να επιθεωρήσετε όλο τον ιστότοπο του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat και τις σχετικές του συνδέσεις για πληροφόρηση σχετική με το paraquat. Χρησιμοποιήστε τη μηχανή αναζήτησης για να σας βοηθήσει να βρείτε συγκεκριμένα στοιχεία και απαντήσεις στα ερωτήματα σας. Ωστόσο, αν έχετε πρόσθετες απορίες για το paraquat που δεν βρίσκουν απάντηση εδώ, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας το έντυπο επικοινωνίας του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat.