Όροι και Προϋποθέσεις

Συμφωνία μεταξύ χρήστη και Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat

Ο Ιστότοπος του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat αποτελείται από διάφορες Ιστοσελίδες τις οποίες διαχειρίζεται το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat εκ μέρους της Syngenta Crop Protection AG. Ο ιστότοπος του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat σας προσφέρεται υπό την αίρεση της αποδοχής σας χωρίς τροποποίηση των όρων, προϋποθέσεων, και ανακοινώσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν. Η χρήση από μέρους σας του ιστότοπου Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat συνιστά τη συμφωνία σας με όλους αυτούς τους όρους, προϋποθέσεις, και ανακοινώσεις..

Τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσηςΤο Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάζει όλους τους όρους, προϋποθέσεις, και ανακοινώσεις σύμφωνα με τις οποίες προρσφέρεται ο ιστότοπος του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των χρεώσεων που συνδέονται με τη χρήση του ιστότοπου του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat.

Σύνδεσμοι με ιστότοπους τρίτων

Ο Ιστότοπος του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat μπορεί να περιλαμβάνει στυνδέσμους σε άλλους Ιστότοπους ("Συνδεδεμένοι Ιστότοποι"). Οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι δεν είναι υπό τον έλεγχο του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat και το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat δεν είναι υπεύθυνο για τα περιεχόμενα οποιουδήποτε Συνδεδεμένου Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε σύνδεσης που περιλαμβάνεται σε Συνδεδεμένο Ιστότοπο, ή οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε έναν Συνδεδεμένο Ιστότοπο. Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat δεν είναι υπεύθυνο για την μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μετάδοσης που λαμβάνεται από οποιονδήποτε Συνδεδεμένο Ιστότοπο. Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat παρέχει αυτές τις συνδέσεις σε εσάς μόνο ως διευκόλυνση, και η περίληψη οποιασδήποτε σύνδεσης δεν υπονοεί υποστήριξη αυτού του ιστότοπου από το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat ή οποιαδήποτε σύνδεση με τους χειριστές του.

Μη παράνομη ή απαγορευμένη χρήσηΩς προϋπόθεση της χρήσης σας του ιστότοπου του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat, βεβαιώνετε στο Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορευμένος από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και ειδοποιήσεις. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat με οποιονδήποτε τρόπο που θα έβλαπτε, απενεργοποιούσε, ή υπερφόρτωνε, ή ζημίωνε τον ιστότοπο του Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat ή παρενέβαινε με τη χρήση οποιουδήποτε άλλου συμβαλλόμενου και την απόλαυση του ιστότοπου του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat. Δεν μπορείτε να αποκτάτε ή να προσπαθήσετε να αποκτήσετε υλικά ή πληροφορίες μέσω οποιουδήποτε μέσου που δεν έχει διατεθεί σκόπιμα ή προμηθεύτηκε μέσω Ιστότοπων του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat.

Χρήση υπηρεσιών επικοινωνίαςΟ ιστότοπος του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat μπορεί να περιλαμβάνει υπηρεσίες πίνακα ανακοινώσεων, χώρους ηλεκτρονικού διαλόγου (chat), ομάδες ειδήσεων, φόρουμ (τόπους διακίνησης ιδεών), κοινότητες, προσωπικές ιστοσελίδες, ημερολόγια, και/ ή άλλες διευκολύνσεις μηνυμάτων ή επικοινωνίας σχεδιασμένες να σας δίνουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το γενικό κοινό ή με μια ομάδα (συλλογικά, "Υπηρεσίες Επικοινωνίας"), συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας για να αναρτήσετε, στείλετε και λάβετε μηνύματα και υλικό που είναι κατάλληλο και σχετικό με την συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας. Μέσω παραδείγματος, και όχι ως περιορισμό, συμφωνείτε ότι όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία Επικοινωνίας, δεν πρόκειται να:
Δυσφημίσετε, κάνετε κατάχρηση, παρενοχλήσετε, παρακολουθείτε, απειλείτε ή διαφορετικά παραβιάσετε τα νόμιμα δικαιώματα (όπως τα δικαιώματα ιδιωτικότητας και δημοτικότητας) των άλλων.
Δημοσίευση, ανάρτηση, ανέβασμα, διανομή ή διάχυση οποιουδήποτε ανάρμοστου, ασεβούς, δυσφημιστικού, παραβιαστικού, άσεμνου ή παράνομου θέματος, ονομασίας, υλικού ή πληροφοριών.
Ανέβασμα αρχείων που περιέχουν λογισμικό ή άλλο υλικό προστατευόμενο από νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας (ή από δικαιώματα ιδιωτικότητας ή δημοτικότητας) εκτός αν έχετε την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο αυτών ή έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις.
Ανέβασμα αρχείων που περιέχουν ιούς, διεφθαμένα αρχεία, ή οτιδήποτε άλλο παρόμοιο λογισμικό ή προγράμματα τα οποία μπορεί να βλάψουν τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή ενός άλλου ατόμου.
Διαφημίζετε ή προσφέρετε να πουλήσετε ή αγοράσετε οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες για οποιονδήποτε επαγγελματικό λόγο, εκτός αν αυτή η Υπηρεσία Επικοινωνίας επιτρέπει συγκεκριμένα αυτά τα μηνύματα. Διεξαγωγή ή διαβίβαση μελετών, διαγωνισμών, σχεδίων πυραμίδας ή γραμμάτων αλυσίδας.
Λήψη ή κατέβασμα οποιουδήποτε αρχείου αναρτημένου από άλλο χρήση μιας Υπηρεσίας Επικοινωνίας που γνωρίζετε, ή που εύλογα πρέπει να γνωρίζετε, δεν μπορούν να διανέμονται νόμιμα με τον τρόπο αυτό.
Πλαστογράφηση ή διαγραφή προσδιορισμών οποιουδήποτε συντάκτη, νόμιμες ή άλλες κατάλληλες ειδοποιήσεις ή ιδιοκτησιακούς προσδιορισμούς ή ετικέτες της προέλευσης ή πηγής λογισμικού ή άλλα υλικά που περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο που ανεβάζεται.
Περιορισμός ή παρεμπόδιση οποιουδήποτε άλλου χρήστη στο να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας.
Παραβίαση οποιουδήποτε κώδικα δεοντολογίας ή άλλων κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες μπορεί να ισχύουν για οποιαδήποτε συγκεκριμένη Υπηρεσία Επικοινωνίας.
Συγκομιδή ή διαφορετικά συλλογή πληροφοριών για άλλους, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών διευθύνσεων, χωρίς τη δική τους συναίνεση.
Παραβίαση οποιωνδήποτε ισχύοντων νόμων ή κανονισμών.
Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας. Ωστόσο, το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ελέγχει υλικά που αναρτώνται σε μια Υπηρεσία Επικοινωνίας και να αφαιρεί οποιαδήποτε υλικά κατά την απόλυτη διάκριση του. Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τερματίζει την πρόσβαση σας σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση για οποιονδήποτε και κάθε λόγο. Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat επιφυλάσσεται του δικαιώματος ανά πάσα στιγμή να ανακοινώνει οποιαδήποτε πληροφορία όπως είναι απαραίτητο για να ικανοποιεί οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο, κανονισμό, νόμιμη διαδικασία ή κυβερνητικό αίτημα, ή να διορθώνει, αρνείται να ανάρτηση ή να αφαιρεί οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικά, συνολικά ή μερικά, με την απόλυτη διάκριση του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat. Να είστε προσεκτικοί όταν δίνετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ταυτοποίησης για το άτομο σας ή τα παιδιά σας σε οποιαδήποτε Υπηρεσίας Επικοινωνίας. Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat δεν ελέγχει ή προσυπογράφει το περιεχόμενο, μηνύματα ή πληροφορίες που βρίσκονται στην Υπηρεσία Επικοινωνίας, άρα, το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat συγκεκριμένα αποποιείται οποιασδήποτε αστικής ευθύνης αναφορικά με τις Υπηρεσίες Επικοινωνίας και οποιεσδήποτε ενέργειες προκύπτουν από τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Επικοινωνίας. Οι υπεύθυνοι και οικοδεσπότες δεν είναι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat, και οι απόψεις τους δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat. Υλικά που στέλνονται σε μια Υπηρεσία Επικοινωνίας μπορεί να υπόκεινται σε αναρτημένους περιορισμούς χρήσης, αναπαραγωγής και/ ή διάχυσης. Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των περιορισμών αν λάβετε τα υλικά.

Υλικά παρεχόμενα στο Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat ή αναρτώμενα σε οποιονδήποτε ιστότοπο του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat

Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat δεν αξιώνει την ιδιοκτησία των υλικών που παρέχετε στο Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat (συμπεριλαμβανομένων της ανατροφοδότησης και των προτάσεων) ή αναρτάτε, ανεβάζετε, εισάγετε ή υποβάλλετε σε οποιονδήποτε ιστότοπο του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat ή των σχετιζόμενων υπηρεσιών του (συλλογικά, "Υποβολές"). Ωστόσο, με την ανάρτηση, αποστολή, εισαγωγή, παροχή ή υποβολή της Υποβολής σας χορηγείτε στο Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat, τις συνεργαζόμενες εταιρίες και απαραίτητες υπεργολαβικές άδειες χρήσεις άδεια να χρησιμοποιήσουν την Υποβολή σας σε σχέση με την λειτουργία των Διαδικτυακών τους επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων να: αντιγράφουν, διανέμουν, μεταδίδουν, δείχνουν δημόσια, εκτελούν δημόσια, αναπαράγουν, διορθώνουν, μεταφράζουν και αναδιαμορφώνουν την Υποβολή σας. Και να δημοσιεύουν το όνομα σας σε σχέση με την Υποβολή σας. Ουδεμία αποζημίωση θα καταβληθεί σε σχέση με τη χρήση της Υποβολής σας, όπως προβλέπεται στο παρόν. Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat δεν έχει καμία υποχρέωση να αναρτήσει ή χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Υποβολή μπορεί να παράσχετε και δύναται να αφαιρεί οποιαδήποτε Υποβολή ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική διάκριση του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat. Με την ανάρτηση, αποστολή, εισαγωγή, παροχή ή υποβολή της Υποβολής σας βεβαιώνετε και δηλώνετε ότι είστε ιδιοκτήτης ή διαφορετικά ελέγχετε όλα τα δικαιώματα στην Υποβολή σας όπως περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των απαραίτητων δικαιωμάτων για σας να παρέχετε, αναρτάτε, στέλνετε, εισάγετε ή υποβάλλετε τις Υποβολές.

Άρνηση αστικής ευθύνηςΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ. ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ. Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat ΚΑΙ/ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ/ Ή ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ Ή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat ΚΑΙ/ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΑΙΡΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat ΚΑΙ/ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΌΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat ΚΑΙ/ Ή ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΗΘΙΚΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΠΟΥ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat Ή ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΒΛΑΒΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΗΜΙΑΣ. ΕΠΕΙΔΗ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ/ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat, Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, Η ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat.

Τερματισμός/Περιορισμός πρόσβασηςΟ ιστότοπος του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατά την αποκλειστική του διάκριση, να τερματίσει την πρόσβαση σας στον ιστότοπο του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat και των σχετικών υπηρεσιών ή οποιουδήποτε μέρους αυτών ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Η χρήση του ιστότοπου του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat είναι εξουσιοδοτημένη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που δεν θέτει σε ισχύ όλες τις πρόνοιες αυτών των όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό αυτής της παραγράφου. Συμφωνείτε ότι ουδεμία κοινοπραξία, εταιρική σχέση, απασχόληση, ή σχέση πρακτόρευσης υφίσταται μεταξύ εσάς και του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat ως αποτέλεσμα του παρόντος συμφωνητικού ή χρήσης του Ιστότοπου του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat. Η εκτέλεση αυτής της συμφωνίας από μέρους του Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat υπόκειται σε υφιστάμενο δίκαιο και νομική διαδικασία, και ουδέν που περιλαμβάνεται στην παρούσα συμφωνία δεν βρίσκεται σε προσβολή του δικαιώματος του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat να συμμορφώνεται με κυβερνητικά, δικαστικά και αστυνομικά αιτήματα ή απαιτήσεις σχετικές με τη χρήση σας του ιστότοπου του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat ή πληροφορίες παρεχόμενες προς ή συγκεντρώνονται από το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat σε σχέση με αυτή τη χρήση. Αν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας προσδιοριστεί ότι είναι άκυρο ή μη εφαρμόσιμο σε συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των αποποιήσεων εγγύησης και περιορισμών αστικής ευθύνης που ορίζονται παραπάνω, τότε η άκυρη ή μη εφαρμόσιμη πρόνοια θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη, εφαρμόσιμη πρόνοια που ταιριάζει όσο το δυνατό πιο πολύ στην πρόθεση της αρχικής προνοίας και το υπόλοιπο της παρούσας συμφωνίας θα εξακολουθήσει να ισχύει. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν, η παρούσα συμφωνία συνιστά ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat σε σχέση με τον Ιστότοπου του Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat και κατισχύει όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων επικοινωνιών και προτάσεων, είτε ηλεκτρονικών, προφορικών ή γραπτών, μεταξύ του χρήστη και του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat σε σχέση με τον Ιστότοπο του Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat. Μια έντυπη έκδοση της παρούσας συμφωνίας και οποιαδήποτε ειδοποίησης δόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή θα είναι αποδεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες με βάση ή σε σχέση με την παρούσα συμφωνία και στον ίδιο βαθμό και υποκείμενη στις ίδιες προϋποθέσεις όπως άλλα εμπορικά έγγραφα και μητρώα δημιουργήθηκαν αρχικά και διατηρούνται σε έντυπη μορφή. Αποτελεί τη ρητή επιθυμία των συμβαλλομένων ότι η παρούσα συμφωνία και όλα τα σχετικά έγγραφα θα καταρτιστούν στην Αγγλική γλώσσα.

Ειδοποιήσεις Δικαιώματος Δημιουργού και Εμπορικού Σήματος:

Όλα τα περιεχόμενα του Ιστότοπου του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat είναι: Πνευματικού δικαιώματος 2007 υπό του Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat εκ μέρους της εταιρίας Syngenta Προστασία Καλλιεργειών AG εκ μέρους της Syngenta Προστασία Καλλιεργειών AG και/ ή των προμηθευτών της. Επιφυλάσσονται άπαντα τα δικαιώματα.

Εμπορικά σήματαΤα ονόματα πραγματικών εταιριών και προϊόντων που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Οι εταιρίες του παραδείγματος, οργανισμοί, προϊόντα, άνθρωποι και περιστατικά που απεικονίζονται στο παρόν είναι φανταστικά. Ουδεμία σύνδεση με οποιαδήποτε πραγματική εταιρία, οργανισμό, προϊόν, πρόσωπο, ή συμβάν προτίθεται ή πρέπει να συμπεραίνεται. Οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητά στο παρόν επιφυλάσσονται.