Κίνα: Περισσότερες σοδειές λαχανικών

Το paraquat δίνει δυνατότητα ταχύτερης ανάπτυξης καλλιεργειών για γεωργούς στην Γκουαντόνγκ, Κίνα. Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη βασίζεται σε ένα άρθρο του κυρίου Σεν σου Πινγκ του Γεωργικού Πανεπιστημίου της Νότιας Κίνας, που δημοσιεύτηκε στο Κινέζικο Περιοδικό 'Πληροφορίες για Παρασιτοκτόνα'. Στην περιφέρεια Γκουαντόνγκ της Κίνας υπάρχουν ένα εκατομμύριο εκτάρια λαχανικών υψηλής ποιότητας και αναπτύσσονται μέχρι και οκτώ καλλιέργειες στην ίδια έκταση κάθε χρόνο. Στο συγκεκριμένο περιβάλλον εντατικής καλλιέργειας, η ταχεία εναλλαγή καλλιεργειών είναι ζωτικής σημασίας αν θέλουν οι γεωργοί να αυξήσουν την παραγωγή. Για να επιτευχθεί αυτό, μετά τη συγκομιδή τα ζιζάνια και τα απόβλητα πρέπει να καθαρίζονται γρήγορα και να σπέρνεται ή φυτεύεται η επόμενη σοδειά μέσα σε μερικές ημέρες. Δεν προκαλεί έκπληξη, λοιπόν, ότι χρησιμοποιείται paraquat σε πάνω από το 40% της έκτασης λαχανικών στην Γκουαντόνγκ. Οι γεωργοί λαχανικών της Γκουαντόνγκ χρησιμοποιούν το paraquat με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, ψεκάζεται σαν προφυτρωτική κατεργασία, συχνά σε μίγμα δοχείου με ένα λίπασμα ή με μπουταχλόρ (άλλο ζιζανιοκτόνο) για να παρέχει έλεγχο υπολειμματικών ζιζανίων. Το paraquat έχει υιοθετηθεί επίσης ευρέως για ξεχορτάριασμα μεταξύ σειρών σε όλη τη διάρκεια ανάπτυξης της σοδειάς και μετά τη συγκομιδή χρησιμοποιείται για να μαραίνει τα καλάμια, απόβλητα και οτιδήποτε υπόλοιπα ζιζάνια. Το βασικό όφελος του paraquat στη Γκουαντόνγκ είναι η ταχύτητα δράσης του μετά τον ψεκασμό, τα ζιζάνια εξολοθρεύονται μέσα σε μια ή δυο μέρες και στο διάστημα αυτό το χωράφι μπορεί να προετοιμαστεί για την επόμενη σοδειά χωρίς καθυστέρηση. Επιπλέον, επειδή το paraquat αδρανοποιείται εντελώς με την επαφή στο έδαφος, η σοδειά μπορεί να σπαρθεί ή φυτευτεί με ασφάλεια μόλις ετοιμαστεί το έδαφος. Με τα συστηματικά ζιζανιοκτόνα, οι γεωργοί θα έπρεπε να περιμένουν 10 ημέρες μετά τον ψεκασμό πριν αρχίσουν να δουλεύουν για την επόμενη σοδειά. Σε ένα φάσμα οκτώ καλλιεργειών αυτό θα αντιστοιχούσε σε απώλεια 80 ημερών παραγωγής σοδειάς. Τα αειφόρα οφέλη αυτού του συστήματος με βάση το paraquat είναι:
  • Με την αύξηση της παραγωγής, το γεωργικό εισόδημα μεγιστοποιείται και άρα βελτιώνεται η ποιότητα ζωής
  • Ελαττώνεται ο μόχθος του χειρωνακτικού ξεχορταριάσματος
Τα οφέλη του paraquat που είναι μεγάλης σημασίας για την βιωσιμότητα του συστήματος αυτού είναι: α) ταχύτητα δράσης που επιτρέπει τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ καλλιεργειών, β) επειδή το paraquat αδρανοποιείται σε επαφή με το έδαφος, μια σοδειά μπορεί να σπαρθεί ή μεταφυτευτεί μέσα σε λίγες ώρες μετά τον ψεκασμό, γ) η δράση μόνο με επαφή σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιείται για ξεχορτάριασμα μεταξύ σειρών και η οποιαδήποτε τυχαία μετακίνηση του φαρμάκου θα προκαλέσει μόνο κάποιες κηλίδες.