Ινδία: Αειφόρες εναλλαγές

Το paraquat προάγει τις αυξημένες αποδόσεις ζαχαροκάλαμου και παρέχει έλεγχο ζιζάνιων για καλλιέργειες τριφυλλιού στην Ινδία ενώ μειώνει το κόστος εργασίας και υλικών. Στην Ινδική Πολιτεία Μαχαράστρα, συχνά αναπτύσσονται ζαχαροκάλαμο και τριφύλλι στην ίδια φάρμα, μαζί με τα ζώα παραγωγής γάλακτος. Το ζαχαροκάλαμο είναι η παραγωγή για χρήμα, και το τριφύλλι για τις ζωοτροφές. Το paraquat αποτελεί βασικό συστατικό του αειφόρου συστήματος. Με την δράση επαφής και την ελάχιστη επίπτωση στο περιβάλλον, το paraquat βελτιώνει τον έλεγχο ζιζανίων με κόστος μικρότερο από τα σπάνια εργατικά χέρια της περιοχής και οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ζιζανιοκτονίας. Στο ζαχαροκάλαμο το paraquat συνήθως εφαρμόζεται σε μίγμα δοχείου με το 2,4 D και ψεκάζεται 15-20 μετά την ανάδυση των νέων βλαστών καλαμιού. Αν και η δράση επαφής του ζιζανιοκτόνου καταστέλλει αυτά τα βλαστάρια, εξαναγκάζει και την κατεύθυνση και παράγονται περισσότερα παραβλάσταρα με συνέπεια τη βελτίωση της απόδοσης. Καθυστερώντας την εφαρμογή ζιζανιοκτόνου με αυτό τον τρόπο, ο έλεγχος ζιζανίων παρέχεται για τουλάχιστον 45 ημέρες όταν κλείνει η σοδειά και τα ζιζάνια δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα. Στο τριφύλλι, το paraquat εφαρμόζεται κάθε 21 ημέρες μετά το κόψιμο της καλλιέργειας. Αφού το ζιζανιοκτόνο αδρανοποιείται με την επαφή του με το έδαφος και δεν έχει καμία συστηματική δραστηριότητα, ο έλεγχος ζιζανίων επιτυγχάνεται χωρίς να ενοχλείται το ριζικό σύστημα του τριφυλλιού από το οποίο σκάνε γρήγορα τα καινούργια βλαστάρια και αρχίζει ξανά ο κύκλος. Επιπλέον των οφελών που παρέχει το paraquat σε αυξημένες αποδόσεις και έλεγχο ζιζανίων, τα αειφόρα οφέλη του συστήματος αυτού είναι:
  • σημαντικά μειωμένη ανάγκη για συνθετικά λιπάσματα επειδή το τριφύλλι εμπλουτίζει την περιεκτικότητα σε άζωτο του εδάφους, καθιστώντας το έτοιμο για την εναλλαγή με το ζαχαροκάλαμο. Η κοπριά από τα ζώα επιστρέφει επίσης στα χωράφια,
  • Χαμηλή απαίτηση σε συνθετικά λιπάσματα που μειώνει τη βλάβη του εδάφους και τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.
  • τα απόβλητα από τους ζαχαρόμυλους επιστρέφουν και απλώνονται στα χωράφια βελτιώνοντας την περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανικές ουσίες, προώθηση ανάπτυξης της σοδειάς και αυξημένοι αριθμοί οργανισμών του εδάφους.