Τράπεζα γνώσης

Η Τράπεζα Γνώσης του Κέντρου Ενημέρωσης Paraquat αποτελεί μια αποθήκη πιο εκτεταμένων άρθρων, τα οποία παρέχουν ένα υπόβαθρο των πληροφοριών που βρίσκονται σε άλλες ενότητες. Εδώ θα βρείτε λεπτομερή άρθρα που καλύπτουν όλες τις πτυχές του paraquat και της χρήσης του σε αειφόρα συστήματα γεωγρίας σε όλο τον κόσμο. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται σχετικές εργασίες, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στην επιστημονική βιβλιογραφία που ελέγχεται από την επιστημονική κοινότητα και σε άλλα επαγγελματικά περιοδικά. Τα θέματα που καλύπτονται είναι:
  • Χημεία και βιοχημεία
  • Παραγωγή και προστασία καλλιεργειών
  • Υγεία, ασφάλεια και υπεύθυνη διαχείριση
  • Περιβάλλον
Το Φύλλο Δεδομένων Paraquat είναι διαθέσιμο εδώ.