Οφέλη

Το paraquat αποτέλεσε ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους τους αγρότες του κόσμου επί σχεδόν 50 χρόνια. Η ταχύτητα της δράσης του, η σταθερότητά του στη βροχή και τώρα, ο ρόλος του ως παράγοντα αντίσταση

Ορισμός

Η κληρονομούμενη ικανότητα ενός φυτού/ζιζανίου να επιβιώνει σε κάποιο ζιζανιοκτόνο που κανονικά είναι θανατηφόρο για το συγκεκριμένο είδος.

Επίσημες Αναφορές και Πόροι Σε Σύνδεση

http://www.weedscience.org/in.asp Η Διεθνής Επιθεώρησης Ζιζανίων Ανθεκτικών σε Ζιζανιοκτόνα παρακολουθεί την εξέλιξη ανθεκτικών ειδών και αξιολογεί τις επιπτώσεις τους.  Αναφέρονται όλα τα επιβεβαιωμένα περιστατικά καινούργιων περιπτώσεων.
ς στα ζιζάνια είναι αξεπέραστα.
Ωστόσο, η σημασία και τα οφέλη του paraquat ξεπερνάνε τα όρια του απλού ελέγχου ζιζανιών. Η μοναδική του ιδιότητα να 'κλειδώνεται' στο έδαφος τόσο στενά με την επαφή, και η επακόλουθη βιολογική απενεργοποίηση σημαίνουν ότι έχει γίνει ένα βασικό συστατικό στα συστήματα άροσης συντήρησης ιδιαίτερα στη μη-άροση. Το paraquat συν τη μειωμένη άροση βελτιώνουν τη δομή και την γονιμότητα του εδάφους, τα χρονικά όρια των εργασιών, την βιοποικιλότητα και τη συνολική κερδοφορία της γεωργίας. Είναι επίσης μοναδικό ως ένα μη επιλεκτικό ζιζανιοκτόνο με τη δυνατότητα να ψεκάζεται μεταξύ των σειρών των αναπτυσσόμενων καλλιεργειών χωρίς τον φόβο ζημιάς στην σοδειά. Στην ενότητα αυτή μπορείτε να μάθετε για τα συγκεκριμένα οφέλη που φέρνει στο αγρόκτημα το paraquat, για το περιβάλλον και στις κοινότητες της επαρχίας.  

Βασικά οφέλη του paraquat

Στο αγρόκτημα

Για το περιβάλλον

Στις επαρχιακές κοινότητες

Ελέγχει τα ζιζάνια Μειώνει τη διάβρωση του εδάφους Δημιουργεί ευκαιρίες
Ενεργεί ταχύτατα Αυξάνει την οργανική ύλη του εδάφους Διαγείρει την οικονομία
Είναι ασφαλές για τις καλλιέργειες Μειώνει τα ίχνη του άνθρακα Αντικαθιστά τη χειρωνακτική εργασία - βελτιώνει την υγεία και την παιδεία
Ενδυναμώνει την πολλαπλή καλλιέργεια Ενισχύει την βιοποικιλότητα  
Προστατεύει τη γονιμότητα του εδάφους Συντηρεί την ποιότητα του νερού  
Αυξάνει τις αποδόσεις    
Μειώνει τα κόστη    
Εξοικονομεί καύσιμα