Ασφάλεια

Οι 5 αρχές (χρυσοί κανόνες ) αναφέρονται παρακάτω με σύντομη επεξήγηση για το τι διδάσκεται κατά την εκπαίδευση και ορισμένα γενικά ευρήματα νοοτροπίας/ πρακτικής με βάση την εκτεταμένη εμπειρία.

Πέντε Χρυσοί κανόνες για ασφαλή χρήση

1. Να είστε πάντοτε προσεκτικοί

 • Συνηδειτοποίηση των κινδύνων που ενέχονται στην εφαρμογή ΠΠΚ
 • Συστηματική προσέγγιση στις εργασίες μέτρησης και ανάμιξης του πυκνού προϊόντος, σωστές τεχνικές εφαρμογής και διαδικασίες καθαρισμού μετά τον ψεκασμό
 • Η σημασία του να έχετε παιδιά και ζώα μακριά από τα σημεία εφαρμογής
 • Η ασφαλής αποθήκευση του προϊόντος και εξοπλισμού εφαρμογής
 • Σωστή διάθεση των άχρηστων προϊόντων και υλικών συσκευασιών
 • Αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών (ταχύτητα ανέμου και διεύθυνση, θερμοκρασία)
 • Αποφυγή μετακίνησης του νέφους ψεκασμού
 • Η σημασία του να μην καπνίζουμε, τρώμε ή πίνουμε κατά τον χειρισμό
Η μείωση του κινδύνου προσωπικής μόλυνσης μέσω του προσεκτικού σχεδιασμού και της κοινής λογικής αποτελεί το κυρίαρχο μήνυμα αυτού του κανόνα.

2. Διαβάστε και κατανοήστε την ετικέτα του προϊόντος

 • Οι εγγράματοι χρήστες και σύμβουλοι ενημερώνονται για όλες τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ετικέτα του προϊόντος (Τεχνική, χρήση και ασφάλεια)
 • Οι μη εγγράμματοι χρήστες και σύμβουλοι ενημερώνονται για τη σημασία των εικονογραμμάτων στην ετικέτα σχετικά με την ασφαλή εφαρμογή του προϊόντος
 • Τα διεθνή σύμβολα κινδύου επεξηγούνται
Οι περισσότεροι εγγράμματοι χρήστες έχουν κάποιες γνώσεις για το είδος των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ετικέτα του προϊόντος. Οι μη εγγράμματοι χρήστες πολύ συχνά καταλαβαίνουν τη βασική σημασία του κάθε εικονογράμματος αλλά δε μπορούν να συνδέσουν τη σημασία με την δραστηριότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερο πρόβλημα όταν τα εικονογράμματα δεν εμφανίζονται με λογική σειρά στην ετικέτα. Τα εικονογράμματα συμβουλών πρέπει να συνδέονται με τα εικονογράμματα δραστηριότητας.

3. Καλή προσωπική υγιεινή

 • Η σημασία του σχολαστικού πλυσίματος (ντους και μπάνιο) μετά την εργασία
 • Πλύσιμο των ρούχων εργασίας και ΠΕΠ σχολαστικά και χωριστά από τα άλλα ρούχα του νοικοκυριού
 • Πλύσιμο αμέσως αν υπάρξει χύσιμο υλικού, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη μόλυνση των ματιών
Οι περισσότεροι χρήστες συμμορφώνονται πρόθυμα με τον κανόνα αυτό. Ακόμα και αν ο χρήστης ξεχάσει να πλύνει η σύζυγος και τα παιδιά παραπονιούνται πολύ σύντομα. Ωστόσο, η ανάδειξη της σημασίας του πλυσίματος των ρούχων εργασίας και ΠΕΠ χωριστά πρέπει να εφαρμόζεται σταθερά στη διάρκεια της εκπαίδευσης.

4. Φροντίδα και συντήρηση του εξοπλισμού εφαρμογής

 • Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του ψεκαστήρα και ο εντοπισμός του γιατί και πού μπορεί να υπάρξουν διαρροές σε περίπτωση που δεν συντηρείται σωστά το μηχάνημα.
 • Δίνονται συμβουλές για το ποια ρύγχη είναι ταιριάζουν πιο κατάλληλα για την εφαρμογή του προϊόντος
 • Προγράμματα συντήρησης του ψεκαστήρα (τσιμούχες, φίλτρα, αντλίες και ρύγχη)
 • Τρόπος επισκευής του ψεκαστήρα
 • Πώς να ρυθμίζεται/ βαθμονομείται σωστά ο ψεκαστήρας για να εφαρμόζει τη συνιστώμενη ποσότητα των προϊόντων
 • Δίνονται συμβουλές για το είδος των ανταλλακτικών που ο χρήστης πρέπει να διατηρεί διαθέσιμα.
 • Πρόληψη με συντήρηση παρά αντιμετώπιση διαρροών
Ο κανόνας αυτός πρέπει να διδάσκεται με πολύ πρακτικό τρόπο. Πρέπει να χρησιμοποιούνται πραγματικοί ψεκαστήρες, και οι χρήστες να δείχνουν ότι μπορούν να επισκευάζουν και να ρυθμίζουν τους ψεκαστήρες σωστά. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούνται οι τοπικοί ψεκαστήρες για την εργασία αυτή. Μπορεί να είναι πολύ επωφελές να συμμετάσχει ένας τοπικός πωλητής του ψεκαστήρα στη συγκεκριμένη εκπαίδευση, διότι δημιουργείται μια σχέση μεταξύ αυτού και των πελατών τους και οι τοπικοί μηχανικοί μπορεί να είναι πολύτιμοι στην επίλυση τοπικών ζητημάτων.

5. Προσωπικά Προστατευτικά ρούχα και εξοπλισμός (ΠΕΠ)

 • Υπογραμμίζεται ότι εάν υπακούτε στους 4 πρώτους κανόνες η εξάρτηση του ΠΕΠ για την πρόληψη προσωπικής μόλυνσης μειώνεται σε μεγάλο βαθμό. Ο ΠΕΠ πρέπει να θεωρείται ως η τελευταία γραμμή άμυνας
 • Η ελάχιστη απαίτηση για οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική με παρασιτοκτόνο είναι πουκάμισο με μακριά μανίκια, παντελόνι (βαμβακερό) και μη απορροφητικά υποδήματα.
 • Γάντια, καπέλα, μάσκες, προστασία για τα μάτια και αδιάβροχες ποδιές συνιστώνται για συγκεκριμένες εργασίες.
 • Οι χρήστες διδάσκονται συστηματικά τι είδους ΠΕΠ πρέπει να φοριέται για κάθε λειτουργία (μέτρηση και ανάμιξη πυκνών προϊόντων, ψεκασμό και καθαρισμό μετά τον ψεκασμό).
 • Διδάσκεται ο σωστός καθαρισμός και φροντίδα του ΠΕΠ
 • Συζητιούνται τα προγράμματα αντικατάστασης
 • Δίνονται συμβουλές για τον τρόπο κατασκευής τμημάτων ΠΕΠ από τοπικά διαθέσιμα υλικά
Για να είναι η χρήση των παρασιτοκτόνων αποτελεσματική, ασφαλής και αποδοτική η εκπαίδευση των χρηστών και συμβούλων πρέπει να είναι πρακτική και να αντικατοπτρίζει τι είναι πιθανό στη συγκεκριμενη τοποθεσία.