Ειδήσεις & άρθρα

Paraquat herbicide for non-selective weed control in no-till and other sustainable agriculture systems
Το Κέντρο Ενημέρωσης Paraquat έχει υποστεί μια πλήρη ανανέωση για να διευκολύνει τον εντοπισμό πληροφοριών, όχι μόνο για το paraquat, αλλά επίσης για μια τεράστια ποικιλία συστημάτων καλλιέργειας ανά τον κόσμο, στα οποία το paraquat αποτελεί ένα από τα πιο ζωτικά εργαλεία για τους αγρότες.